XV Jubileuszowy PolCAAT - 10.12.2019więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Akademia Audytora

Akademia Audytora

Akademia Audytora

akademiaaudytora.png

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że we współpracy z AuditSolutions opracowaliśmy nowy program Akademii Audytora. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz Waszych sugestii powstał program całościowej ścieżki rozwoju zawodowego audytorów.

Akademia Audytora to obecnie 4 moduły:

• Moduł I – Rola audytu wewnętrznego w organizacji - obejmuje szkolenia:
1. Rola audytu wewnętrznego w organizacji. Standardy IIA w praktyce.
2. Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu ładu, zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli w organizacji. Standardy IIA w praktyce. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).
3. Planowanie roczne.

• Moduł II – Proces zadania audytowego - obejmuje szkolenia:
1. Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).
2. Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).
3. Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).
4. Realizacja zadania audytowego - dobór próby.
5. Psychologia w pracy audytora. Podstawy.

• Moduł III - Rodzaje zadań audytowych - obejmuje szklenia:
1. Audyt efektywnościowy.
2. Audyt finansowy.
3. Audyt IT.
4. Audyt ryzyka nadużyć.
5. Audyt procesu zakupów.
6. Audyt programów etycznych. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).

• Moduł IV - Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego - obejmuje szkolenia:
1. Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji – QA. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki).
2. Zarządzanie funkcją audytu w organizacji oraz  zespołem audytorskim.  Aspekty psychologiczne.

Zakres poszczególnych modułów został tak opracowany, aby ukończenie poszczególnych modułów zapewniało uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy. Ukończenie całej Akademii Audytora IIA Polska  będzie poświadczane dyplomem ukończenia wydawanym przez IIA Polska. Dyplom taki potwierdzać będzie  posiadanie wysokich praktycznych umiejętności w audycie wewnętrznym.

Zdajemy sobie sprawę, że audytorzy mają różne doświadczenia i różne potrzeby uzupełniania wiedzy, dlatego  możliwy jest również udział w szkoleniach wybranych, odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestnika.

 

Program Akademii Audytora będzie nadal rozwijany. Liczymy na Wasze głosy – dzięki nim będziemy mogli stale dostosowywać program do Waszych rzeczywistych potrzeb.

 

Nazwa użytkownika