Doroczna Konferencja IIA Polska 05-06 czerwca 2019więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Konferencja ''Zawód audytor wewnętrzny – wyzwania i bariery'' - relacja

Konferencja ''Zawód audytor wewnętrzny – wyzwania i bariery'' - relacja

Konferencja ''Zawód audytor wewnętrzny – wyzwania i bariery'' - relacja

28.03.2019

W dniu 5 marca 2019 r. na Uczelni odbyła się konferencja na temat: „Zawód audytor wewnętrzny – wyzwania i bariery”, której organizatorem była Pani dr hab.  Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii oraz Pani mgr Marzena Kujawa, Audytor Wewnętrzny UEP, a także Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. IIA jest najstarszą i największą organizacją non-profit, skupiającą audytorów wewnętrznych na całym świecie. W ramach IIA Polska działa 14 kół regionalnych i branżowych. Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska powstało w Poznaniu w 2009 roku. Obecnie zrzesza 75 członków z województwa wielkopolskiego.

Celem konferencji było przybliżenie zawodu audytu wewnętrznego oraz wymiana poglądów i doświadczeń osób zainteresowanych problematyką związaną z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Polsce. Uczestniczyło w niej około 90 osób, a najliczniejszą grupę stanowili studenci UEP.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Link

Nazwa użytkownika