Doroczna Konferencja IIA Polska 05-06 czerwca 2019więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | RODO: gdzie jesteśmy po roku i nowe wyzwania

RODO: gdzie jesteśmy po roku i nowe wyzwania

RODO: gdzie jesteśmy po roku i nowe wyzwania

26.03.2019

ISACA Warszawa, w kwietniu zaprasza na dwie, a właściwie nawet trzy prezentacje poświęcone jednemu tematowi. W ramach prezentacji przewidziany jest czas na zadawanie pytań. Może być gorąco!

Data: 9.4.2019 od 16:00
Miejsce: sala 300 w gmachu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej,ul. Koszykowa 79 w Warszawie.

Wstęp wolny - bez zapisów.
Spotkanie będzie transmitowane:

https://www.youtube.com/channel/UCXWFY3u0xkf6jTlj3T1UDEw/live

Tylko obecność na spotkaniu kwalifikuje do otrzymania poświadczenia godzin CPE. 

Pierwsza prezentacja (dwa tematy) - Ewa Błażejowska

1. Powierzenie przetwarzania danych - Jak formułować i stosować w praktyce umowy powierzenia przetwarzania?
2. Działania marketingowe - Jaki mają wpływ na ochronę danych?
 

Celem wystąpienia jest uporządkowanie kwestii związanych z powierzeniem danych, w tym dochodzenie do odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypadku zachodzi powierzenie, udostępnienie, czy upoważnienie. Zaprezentowane zostaną rodzaje umów powierzenia przetwarzania danych, z uwzględnieniem umów outsourcingu i maintanance, podpowierzenia a także typowe klauzule w umowach powierzenia. 

Kilka uwag poświęconych zostanie również problematyce działań marketingowych i ich wpływu na postępowanie z danymi osobowymi. Zaprezentowane zostaną modele tych działań i ich wpływ na ustalenie relacji między podmiotami wg RODO.

 

Druga prezentacja: - Monika Adamczyk - Blockchain a RODO

Blockchain oznacza środowisko i paradygmaty operacyjne, w którym interpretacja RODO może być utrudniona, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zostały utworzone kiedy dominującym modelem były scentralizowane systemy zarządzania danymi. Szczególnie w przypadku publicznych (permissionless) blockchain, ze względu na transparentność wykonywanych w nich transakcji przy jednoczesnym zanonimizowaniu uczestników, istnieje wiele wyzwań, na które trzeba odpowiedzieć jeśli planuje się przetwarzanie danych osobowych przy pomocy tego typu technologii. Należą do nich między innymi identyfikacja danych osobowych w blockchain, określenie administratora danych i podmiotu przetwarzającego czy realizacja praw osób fizycznych. 

Prezentujące:

Ewa Błażejowska - radca prawny

Od wielu lat świadczy usługi prawne dla organizacji dostarczających usługi informatyczne, w tym programistyczne oraz zabezpieczenia systemów. Doradza klientom sektora publicznego i prywatnego w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (badania stanu zgodności, opracowanie dokumentacji, analiza modeli i procesów biznesowych). Potrzeby biznesu stara się zabezpieczać odpowiednimi konstrukcjami i formułami prawnymi, przekonując o konieczności współpracy przedstawicieli biznesu, IT oraz prawnika. Uczestniczy w opracowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz wdrożeniowych.

Monika Adamczyk - UODO

Jestem specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i ICT. Obecnie pracuję w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych gdzie zajmuję się analizą technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ich zastosowaniem oraz wpływem na prywatność i ochronę danych osobowych. Jestem też członkiem Podgrupy Technologicznej przy Europejskiej Radzie Ochrony Danych, gdzie opiniuję lub jestem współautorem wytycznych, opinii oraz innych publikacji Rady. Wcześniej byłam administratorem bezpieczeństwa informacji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, kierownikiem projektów informatycznych dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz specjalistą informatykiem w wielu projektach dla agencji rządu federalnego USA oraz komercjalnych organizacji w USA i w Europie. Jako niezależny ekspert oceniam wnioski projektowe składane w ramach programów grantowych Komisji Europejskiej z zakresu innowacji ITC. Mam ukończone studia na poziomie Master of Science in Information Systems na Northeastern University (Boston USA) i studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

 

Nazwa użytkownika