XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Składka członkowska IIA Polska za 2019 rok

Składka członkowska IIA Polska za 2019 rok

Składka członkowska IIA Polska za 2019 rok

11.01.2019

Szanowni Państwo, Członkowie IIA Polska, 

Uprzejmie przypominamy, iż dnia 31 stycznia 2019 roku upływa termin wpłat składek członkowskich do IIA Polska

Prosimy o wpłatę składki (250,00 PLN). Wpłaty należy dokonywać na rachunek Instytutu: Bank PKO BP S.A. 18 1020 1013 0000 0002 0003 2458 

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko, numer członkowski oraz rok, za który składka jest opłacana. 

Osobom, które już dokonały wpłaty, dziękujemy! 

Za składki członkowskie Biuro IIA Polska wystawia noty obciążeniowe. 

Prosimy o kontakt z Biurem (office@iia.org.pl ), jeżeli chcecie Państwo otrzymać taki dokument.
 

Nazwa użytkownika