XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Certyfikat CCSA®

Certyfikat CCSA®

Certyfikat CCSA®

The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) jest programem certyfikacji specjalne przeznaczonym dla praktyków samooceny kontroli (CSA - Control Self-Assessment). Osoby na dowolnym poziomie doświadczenia, w prowadzeniu CSA będą mogły uzyskać znaczące korzyści z tego programu. Uzyskanie wymaganej wiedzy z obszarów, takich jak ryzyko oraz modele kontroli wewnętrznej jest niezbędne w skutecznym użyciu CSA. Wiedza i doświadczenie w realizacji CSA ukierunkowane jest na pomoc klientom w osiągnięciu ich celów.

 CCSA ® - Certyfikat Samooceny Kontroli

Zgłaszając swoją aplikację do programu certyfikacyjnego CCSA, kandydat akceptuje zasady programu:

  • wymagania wobec kandydatów,

  • tajność egzaminu,

  • Kodeks Etyki,

  • Zasady CPE oraz wszystkie inne zasady wprowadzone przez Radę ds. Certyfikacji Zawodowej IIA (PCB).

Nazwa użytkownika