XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Certyfikat Cgap | CGAP - Wymagania dla kandydatów

CGAP - Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów

 

Warunkiem zdobycia certyfikatu CGAP jest:

 

  1. zdanie egzaminu CGAP,

  2. ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata,

  3. posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym * (istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed spełnieniem tego wymogu, jednak wydanie certyfikatu jest uwarunkowane przez staż pracy),

  4. uzyskanie referencji zaświadczających o postawie zawodowej i moralnej kandydata.

* Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

  • doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego;

  • pracę w dziale kontroli wewnętrznej;

  • pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami;

  • kontrolę / zapewnienie jakości;

  • pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (w tym wypadku należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane);

  • może to być również tzw. audyt prawny;

ABY WYŻEJ WYMIENIONE DOŚWIADCZENIE ZOSTAŁO UZNANE W PROCESIE CERTYFIKACYJNYM DO CGAP, PRACA MUSI ODBYWAĆ SIĘ W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO.

Nazwa użytkownika