IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Certyfikat CGAP®

Certyfikat CGAP®

Certyfikat CGAP®

Od 01 stycznia 2019 r. certyfikat CGAP zmienia sie na program certyfikacyjny CGAP (assessment-based / oparty na ocenie).

Osoby, kóre maja otwartą aplikację do certyfikatu, mogą ją dokończyć na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji w poniższych linkach:

Certification Candidate Handbook for CCSA, CFSA i CGAP

Informacja do osób posiadających otwarte aplikacje do programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA

Informacja dla osób posiadających certyfikaty CCSA, CFSA lub CGAP

Zamiany do certyfikatów CGAP, CFSA i CCSA

 

Zgodnie z informacjami z IIA Global, dzień 08 stycznia 2020 r. w Polsce są 522 osoby posiadające aktywny certyfikat CGAP®.

Komunikaty

Nazwa użytkownika