XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Certyfikat CGAP® | CGAP - Egzamin

CGAP - Egzamin

Egzamin

 

Egzamin CGAP jest egzaminem o charakterze poufnym. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy zawartość egzaminu CGAP w związku z czym, nie mogą rozmawiać o odczuciach związanych z egzaminem, za wyjątkiem osób z Działu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu będzie uznane za naruszeniem Kodeksu Etyki i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata lub innej odpowiedniej krytyki.

Kodeks etyki: kandydaci CGAP zobowiązują się przestrzegać Kodeks Etyki.

 

Zawartość i forma egzaminu CGAP: Ta część egzaminu CGAP zawiera 115 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny. Czas przeznaczony na napisanie egzaminu to dwie godziny i pięćdziesiąt pięć minut (2 godz. 55 min). Egzamin zawiera pytania sformułowane w oparciu o standardy INTOSAI. 

Domena I Standardy, ład korporacyjny, podstawy ryzyka/ kontroli (10-20 %)

Domena II Praktyki audytu w sektorze publicznym (35-45 %)

Domena III Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym (20-25 %)

Domena IV Środowisko kontroli w sektorze publicznym (20-25 %)

 

Lektury zalecane przez IIA do egzaminu CGAP:

  • Professional Practices Framework, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Standards and Code of Ethics (A),

Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie IIA Global: http://www.theiia.org/search-results/index.cfm Government Auditing Standards. Link: http://www.gao.gov/govaud/govaudhtml/index.html. ->

  • dla osób zdających wersję amerykańską CGAP IIA Global poleca m.in. podręcznik, którego dane bibliograficzne i cenowe zamieszczamy poniżej:

 

Dodatkowe informacje, dotyczące audytu wewnętrznego w Polsce, przepisów prawa, metodyki oraz wzorów dokumentów, a także Standardów, znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.

 W Polsce egzaminy odbywają się w centrach testowych firmy Pearson Vue: Link

Nazwa użytkownika