IIA | Certyfikacja | Certyfikat QIAL®

Certyfikat QIAL®

Certyfikat QIAL®

IIA Global przeprowadził badania marketingowe dotyczące ferowanych programów certyfikacyjnych, w tym QIAL oraz CIA.

Po zapoznaniu się z wynikami tych badań okazał się, że należy przyłożyć większą wagę do promowania i rozwoju flagowego programu certyfikacyjnego IIA Global – CIA, oraz zakończyć oferowanie programu QIAL.

Osoby posiadające certyfikaty QIAL będą mogły się niemi dalej posługiwać, gdyż certyfikaty te są rozpoznawane i doceniane na świecie. Aby certyfikat był aktywny, należy co roku raportować godzin CPE.

Osoby w trakcie uzyskiwania certyfikatu QIAL będą mogły dokończyć program i uzyskać certyfikat. Mają na to czas do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących posiadanego certyfikatu lub kontynuacji zdobywania QIAL, należy skontaktować się z działem certyfikacji poprzez system CCMS.

 

 


 

Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®) to kolejny certyfikat IIA. Jest to certyfikat przeznaczony dla liderów i tych, którzy chcą się stać liderami.

Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA Global) podczas konferencji w Londynie w 2014 r.  przedstawił program Qualification in Internal Audit Leadership – QIAL®, a także przedstawił pierwsze osoby, które zdobyły te kwalifikacje.

Program ma na celu pomoc najlepszym audytorom wewnętrznym, w tym zarządzającym audytem (CAE), w rozwijaniu umiejętności, które są kluczowymi wyznacznikami sukcesu, specyficznymi dla kierowania audytem wewnętrznym. Program ma także na celu wspieranie ambitnych liderów w rozwijaniu swoich umiejętności.

Program QIAL koncentruje się na umiejętnościach przywódczych w zakresie audytu wewnętrznego, zdolnościach organizacyjnych, etyce oraz innowacyjności i umiejętności wprowadzania zmian. Kwalifikacje QIAL są oceniane w procesie trzech kroków:

  • Kandydaci muszą dokonać krytycznej analizy złożonych informacji zawartych w trzech odrębnych studiach przypadków i sporządzić pisemne odpowiedzi odnośnie każdego.
    Opracowania zostaną następnie przedstawione kierownictwu wyższego szczebla.
  • Kandydaci muszą dokonać prezentacji przed kierownictwem wyższego szczebla, a następnie odpowiedzieć na szereg wnikliwych pytań.
  • Ostatnim etapem jest 90 minutowa rozmowa, dotycząca doświadczenia osobistego i zawodowego.

Kandydaci z dużym doświadczeniem, włączając ostatnie doświadczenie w zakresie CAE, mają możliwość przedłożenia dokumentacji dotyczącej własnych doświadczeń, jak również dowodów pomocniczych, w części dotyczącej studiów przypadków.

Kandydaci do tytułu QIAL zostają przydzieleni do zespołu doświadczonych szefów audytu wyższego szczebla, którzy zapewniają dostarczenie obszernych informacji zwrotnych oraz coaching. Wiedza i umiejętności zidentyfikowane i rozwinięte w ramach programu QIAL są powiązane ze Strukturą Kompetencji  IA (IIA Competency Framework).

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu QIAL?
Jest to inwestycja w siebie, która zdecydowanie się opłaca.
Uzyskanie QIAL dobitnie potwierdza profesjonalne zaangażowanie i fachową wiedzę.
Ten tytuł otwiera nowe drzwi, będąc niepodważalnym świadectwem kwalifikacji i zdolności przywódczych. W zależności od etapu kariery zawodowej, QIAL może:
■ Podnieść potencjał zarobkowy.
■ Otworzyć więcej szans na awans.
■ Wyeksponować kompetencje przywódcze.
■ Pogłębić i wzmocnić umiejętność budowania zespołu.
■ Wesprzeć budowanie wiarygodności i szacunku w środowisku audytorów oraz ze strony interesariuszy.

Dlaczego warto przystąpić do programu QIAL?
Uczestnictwo w programie QIAL to dowód zaangażowania w doskonalenie zdolności przywódczych.
Program obejmuje uniwersalne umiejętności pasujące do wszystkich poziomów przywództwa, ale główny nacisk jest położony na specyficzne wykorzystanie tych umiejętności w wykonywaniu funkcji szefa audytu wewnętrznego.
Zdobycie QIAL jest wsparciem na drodze do sukcesów dzięki zyskanej dzięki niemu pewności siebie i wiarygodności w następujących obszarach:
■ Przywództwo Audytu Wewnętrznego
■ Przywództwo organizacyjne
■ Przywództwo etyczne
■ Innowacje i przewodzenie zmianom

QIAL  - wymagania kwalifikacyjne

Dla pretendujących i nowych liderów jest przewidziana ścieżka oznaczona jako Program Pathway 1
Dla doświadczonych liderów jest przewidziana ścieżka oznaczona jako Program Pathway 2

Wymagania Kwalifikacyjne

CIA

Doświadczenie

Inne Kwalifikacje

QIAL

Ścieżka

Pretendujący Lider

TAK

5 lat pracy w audycie wewnętrznym lub pokrewnym obszarze

 

Program Pathway 1

Nowy Lider

NIE

15 lat pracy w obszarze zarządzania włączając 3 lata jako zarządzający audytem wewnętrznym

Aktualnie pracujący jako zarządzający audytem wewnętrznym

TAK

10 lat pracy w obszarze zarządzania włączając 3 lata jako zarządzający audytem wewnętrznym

Aktualnie pracujący jako zarządzający audytem wewnętrznym

Doświadczony Lider

NIE

15 lat pracy w obszarze zarządzania włączając 3 lata jako zarządzający audytem wewnętrznym

Pracujący jako zarządzający audytem wewnętrznym przez 3

z ostatnich 5 lat

Program Pathway 2

TAK

10 lat pracy w obszarze zarządzania włączając 3 lata jako zarządzający audytem wewnętrznym

Pracujący jako zarządzający audytem wewnętrznym przez 3

z ostatnich 5 lat

Doświadczonym wykładowcom, IIA Global może zaproponować indywidualnie skrojone ścieżki. Więcej informacji na www.globaliia.org/QIAL.

 

Ścieżki programu QIAL

Poniżej zostały opisane ścieżki programu QIAL do wyboru w zależności od doświadczenia zawodowego

Zadania w ramach poszczególnych ścieżek programu

Ścieżka 1

Ścieżka 2

Studium przypadku 1

Portfolio dotyczące doświadczenia zawodowego
Portfolio of Professional Experience (PPE)

Studium przypadku 2

Studium przypadku 3

20 minutowa prezentacja

90 minutowa rozmowa kwalifikacyjna

Po uzyskaniu kwalifikacji

Kontynuowanie rozwoju zawodowego

Kontynuowanie rozwoju zawodowego

Proces kwalifikacyjny należy ukończyć w ciągu czterech lat.
Opłaty za poszczególne etapy są przedstawione w poniższej tabeli.

  Członkowie IIA Pozostali
Aplikacja 250 USD 300 USD
Studium przypadku lub PPE - 1 450 USD 600 USD
Studium przypadku lub PPE - 2 450 USD 600 USD
Studium przypadku lub PPE - 3 450 USD 600 USD
Prezentacja 950 USD 1 150 USD
Rozmowa kwalifikacyjna 1 450 USD 1 750 USD

Nazwa użytkownika