IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Informacja do osób posiadających otwarte aplikacje do programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA

Informacja do osób posiadających otwarte aplikacje do programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA

Informacja do osób posiadających otwarte aplikacje do programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA

16.08.2018

Informacje z IIA Global

Szanowni Państwo,

Otrzymujecie tę informację, ponieważ złożyliście aplikację i jesteście w trakcie uzyskiwania jednego z poniższych globalnych certyfikatów, oferowanych przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych The IIA (IIA Global):
• Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) – Certyfikowany Audytor Administracji Publicznej;
• Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) - Certyfikowany Audytor Sektora Finansowego;
• Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) – Certyfikat z zakresu Samooceny Kontroli.

IIA Global docenia Państwa zaangażowanie w rozwój kariery w audycie wewnętrznym. Jednocześnie pragniemy podzielić się z Państwem ważnymi informacjami, dotyczącymi powyższych certyfikatów.

IIA Global jest zobowiązany do przekazywania jasno zdefiniowanych, ważnych dla profesjonalistów informacji dotyczących globalnych certyfikacji, aby wesprzeć audytorów wewnętrznych w podążaniu obraną ścieżką kariery. Aby mieć pewność, że nacisk kładziony jest na właściwe priorytety zawodowe, ostatnio przeprowadzono wiele badań rynku oraz proszono o głosy wszystkich instytutów, liderów tych instytutów oraz Globalnej Rady Dyrektorów. Ogólna konkluzja z przeprowadzonych badań jest taka, ze powinniśmy położyć większy nacisk na nasz główny, flagowy certyfikat – czyli CIA® Certified Internal Auditor® - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny.

W rezultacie Globalna Rada zatwierdziła zmianę, repozycjonowanie trzech certyfikatów specjalistycznych – CGAP, CFSA i CCSA. Certyfikat / programy certyfikacyjne CGAP i CFSA zostaną zmienione na programy certyfikacyjne oparte na ocenie (assessment-based certificate programs), natomiast CCSA zostanie połączony w jeden z CRMA® (Certification in Risk Management Assurance® - Certyfikacja z zakresu Zapewnienia Zarządzania Ryzykiem).

Ponieważ już złożyliście aplikację do obecnie istniejących, funkcjonujących programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA, zachęcamy do ukończenia programu w ramach czteroletniego okresu ważności aplikacji. Po zdobyciu certyfikatu będzie on ważny oraz rozpoznawalny jako certyfikat IIA tak długo, jak długo będą zdobywane i raportowane, zgodnie z zasadami, godziny stałego rozwoju zawodowego (CPE).

Dodatkowo, jeżeli jeszcze nie posiadacie certyfikatu CIA, teraz może być dobry moment aby go zdobyć. IIA Global oferuje CIA Challenge Exam dla osób, które do 31 grudnia 2018 r. uzyskają certyfikat CGAP, CFSA lub CCSA. CIA Challenge Exam został opracowany na podstawie różnic oraz luk pomiędzy sylabusami do egzaminów CCSA, CGAP i CFSA a sylabusem do egzaminu CIA, z naciskiem na Międzynarodowe ramowe zasady praktyki zawodowej (IPPF).

Więcej informacji dotyczących nadchodzących zmian dotyczących programów certyfikacyjnych CGAP, CFSA i CCSA, okresu przejściowego oraz CIA Challenge Exam znajdziecie na stronie www.theiia.org/CertTransition

Pytania można zadawać przesyłając je na adres CustomerRelations@theiia.org

IIA Global pragnie być dynamicznym liderem w globalnym zawodzie audytora wewnętrznego oraz pragnie dostarczać najwyższej jakości usług swoim członkom oraz osobom posiadającym certyfikat IIA. Z przyjemnością będziemy kontynuowali udzielanie wsparcia w rozwoju Waszej kariery zawodowej.

Z poważaniem,
Richard Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
President and Chief Executive Officer
The Institute of Internal Auditors

Nazwa użytkownika