28.02.2018 r.Hotel Marriott, Warszawa

VII Konferencja Finansowa

Rola audytu wewnętrznego w aspekcie zmieniającego się prawa regulującego działalność instytucji finansowej


Bądź razem z nami podczas tego prestiżowego, kameralnego wydarzenia!
Wśród uczestników Konferencji Finansowej rozdamy
3 bardzo interesujące nagrody!
Szczegóły promocji w załączonym Regulaminie

VII Konferencja Finansowa

28 lutego 2018 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska organizuje siódmą już Konferencję Finansową, której tematem będzie „ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH”.

Będziemy dyskutować jak również wymieniać się doświadczeniami. Wystąpią dyrektorzy audytu z wiodących instytucji finansowych w kraju, audytorzy z sektora finansowego a w tym z ubezpieczeń i banków oraz wybitni specjaliści spoza audytu. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej Konferencji. Będzie to kolejna okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów z innymi audytorami.

0

rok powstania IIA Polska

0

członków IIA Polska

0

kół regionalnych i branżowych

PrelegenciDr Łukasz Cichy

Radca prawny zajmujący stanowisko Governance Risk Compliance Director w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz badania i oceny nadzorczej (BION). Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze. Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW. W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze. Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Jest też doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne warsztaty i konferencje dla słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

Czytaj więcej

Jan Ziomek

Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 r. (tytuł pracy: Ryzyko prawne w działalności banków komercyjnych w Polsce)

Odbywa na trzecim roku studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na drugim roku aplikacje adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od listopada 2013 r. do września 2017 r. członek Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, od lipca 2015 r. wykonywał również funkcje członka sekretariatu Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Od grudnia 2015 r. do września 2017 r. odpowiedzialny za prowadzenie grupy roboczej Związku Banków Polskich zajmującej się problematyką wdrożenia FATCA oraz Common Reporting Standard. Publikacje: Konsumenci pod specjalnym nadzorem – Miesięcznik Finansowy BANK 2014/07-08, Z dużej chmury mały deszcz ? – Miesięcznik Finansowy BANK 2015/02, Zmiany w zasadach przyjęcia spadku – Miesięcznik Finansowy BANK 2015/04, Banki spółdzielcze a FATCA – Miesięcznik Finansowy BANK 2015/07-08, Sądy polubowne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – Miesięcznik Finansowy BANK 2016/01. Specjalizacja: Prawo Bankowe, FATCA, Common Reporting Standard (ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami), rozporządzenie ogólne o ochronie danych, klauzule niedozwolone (abuzywne), rozpoznawanie skarg przez podmioty sektora finansowego, ustawa o kredycie konsumenckim, przygotowania reklam kredytu konsumenckiego. Prowadzone szkolenia: z zakresu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunki uśpione) oraz wymiany informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. EuroFATCA/Common Reporting Standard).

Czytaj więcej

Piotr Jaworski

Wykształcenie:
- Norman Bennett Academy -Team Coach,
- Akademia L. Koźmińskiego - Coaching profesjonalny,
- SGH - studia doktoranckie,
- SGH - Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Program Studiów Europejskich SGH/ScPo,
- UMCS Lublin - Wydział Politologii, Stosunki Międzynarodowe.

Doświadczenie zawodowe:
- Szkoła Mentorów Collegium Wratislaviense,
- PKP PLK S.A., Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości,
- PERA Audyt & Doradztwo - założyciel, właściciel,
- PKP Intercity - Dyrektor Audytu i Kontroli,
- ARiMR - Naczelnik Audytu Wewnętrznego,
- OBWE, Misja w Kosovie, Misja w Macedonii,
- Instytut Spraw Publicznych - Program Europejski,
- Cargill Foods Polska - marchandiser
Absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Certyfikowany audytor oraz trener z blisko 15-letnim doświadczeniem. Uznany ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unijnych. Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdobywać już od końca lat 90-tych jako koordynator Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Po zakończeniu konfliktu na Bałkanach wdrażał plan pokojowy jako pracownik OBWE w Kosovie, Serbii i Macedonii. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

Czytaj więcej

Radosław Kaczorek

CISSP, CRISC, CISA, CIA Prezes Zarządu, IMMUSEC Sp. z o.o.

Ekspert w dziedzinie ładu i nadzoru w informatyce, zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem informacji. W latach 2005 – 2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Współtwórca działów audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa w KPMG (1998 – 2004) oraz Deloitte (2005 – 2007). W latach 2007 – 2012 juror konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld. Wykładowca Podyplomowych Studiów „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny uczestnik projektu INDI Open Astronomy Instrumentation i twórca sterowników dla urządzeń wykorzystywanych w astrofotografii.Ekspert w dziedzinie ładu i nadzoru w informatyce, zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem informacji.
W latach 2005 – 2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Współtwórca działów audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa w KPMG (1998 – 2004) oraz Deloitte (2005 – 2007). W latach 2007 – 2012 juror konkursu Lider Informatyki organizowanego przez Computerworld. Wykładowca Podyplomowych Studiów „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” oraz „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny uczestnik projektu INDI Open Astronomy Instrumentation i twórca sterowników dla urządzeń wykorzystywanych w astrofotografii.

Czytaj więcej

Iwona Leńczuk

Radca prawny / Inspektor Nadzoru (CCO)

PKO BP Finat Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie w zakresie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, instytucji płatniczych oraz w kwestiach ochrony danych osobowych i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Iwona pełni od kilku lat funkcję Inspektor Nadzoru. Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Specjalizuje się również we wdrażaniu nowego ustawodawstwa krajowego i unijnego, w tym regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATCA, ochrony danych osobowych, MIFID II oraz innych przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych. Z PKO Finat jest związana od 2008 r.
Posiada certyfikat Compliance Officer (CCO), nadany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Członkini wielu zespołów projektowych IZFIA oraz grup roboczych, w tym przy Związku Banków Polskich.
W 2003 roku ukończyła z studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskała uprawnienia radcy prawnego (2015 r.) i została wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

Czytaj więcej

Marcin Dzięgielewski

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.
Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz regulacji zakresu prawa podatkowego.
PRACA ZAWODOWA
Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Od 2012 roku Szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli

Czytaj więcej

Dagmara Wieczorek - Bartczak

Dyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego

European Actuarial Services

Dyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego, European Actuarial Services
Dołączyła do EY w lipcu 2016 roku, Wcześniej przez wiele lat pracowała jako dyrektor w Komisji Nadzoru Finansowego
Posiada ponad 21 letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym
Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi projekty doradcze dla sektora ubezpieczeń w odniesieniu do wymogów reżimu Solvency II oraz wytycznych i rekomendacji KNF oraz EIOPA
Nadzorowała wdrożenie kluczowych projektów regulacyjnych w obszarze Solvency II w KNF oraz dla rynku ubezpieczeń w tym procesu badania i oceny nadzorczej BION, testów stresu, procesu przedaplikacyjnego i aplikacyjnego modeli wewnętrznych (proces IMAP)
Kierowała pracami UKNF w zakresie tworzenia i publikacji następujących Wytycznych i Rekomendacji: wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń, wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, rekomendacja dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czytaj więcej

Ewa Czarnecka

Radca prawny

Dyrektor Departamentu Prawnego E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Specjalizuje się w problematyce prawnej obejmującej funkcjonowanie rynków kapitałowych, w tym spółek publicznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i agentów transferowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze grup kapitałowych, w tym z zakresu wykonywania zadań z obszaru compliance, zdobywane m.in w ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru. Członek grup roboczych ds. FATCA, CRS i RODO przy Związku Banków Polskich oraz Izbie Zarządzającej Funduszami i Aktywami. Autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresie Fatca, RODO oraz zagadnień dotyczących automatycznej wymiany informacji podatkowych. Prowadzi szkolenia i warsztatowy z zakresu prawa rynków kapitałowych. Wieloletni wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego studiow podyplomowych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

ProgramCena10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla przedstawicieli NIK, członków Polrisk, PIBR, BCMG. Zniżki nie sumują się.
Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu.


Koszt udziału
450zł *
 • cena dla Członków IIA
 • * + 23% VAT
Koszt udziału
650zł *
 • pozostałe osoby

 • * + 23% VAT

 
 
 


 • Warunkiem przyjęcia / wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia 16.02.2018 r. , na podstawie umowy / zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty za udział w konferencji.

  Ewentualna rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

  Oświadczenie VAT dla jsfp

 • UWAGA

  Termin nadsyłania zgłoszeń – 16 lutego 2018 r.
 • Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Patron Strategiczny

Patroni

Patroni medialni
Wspieramy

Kontakt

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska
office@iia.org.pl
+48 22 110 08 13

Kontakt dla mediów Katarzyna Celińska,
k.celinska@iia.org.pl
+48 604 171 529