IIA | Node | ON-LINE Audyt chmury obliczeniowej

ON-LINE Audyt chmury obliczeniowej

ON-LINE Audyt chmury obliczeniowej

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster/Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu chmury obliczeniowej, jak również zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. W ramach szkolenia zostaną omówione incydenty, ryzyka, wady i zalety korzystania z chmury obliczeniowej zarówno na warstwie prawnej, organizacyjnej, procesowej i technicznej. W ramach szkolenia zostaną omówione najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chmury tj. ISO 27017, 27018, CSA, Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5), EU Cloud Code of Conduct, FedRAMP, wytyczne KNF, EBA oraz EIOPA.

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów chmury obliczeniowej.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce zawodowej audytora lub osoby zajmującej funkcje związane z cyberbezpieczeństwem w zakresie bezpieczeństwa środowisk chmurowych u jej operatorów. 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru bezpieczeństwa chmury w sektorze finansowym oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tą tematyką i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.
1 dzień – 4 h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu,
2 dzień – 4 h omawianie case’ów i warsztaty.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia:

ON-LINE

 

Termin szkolenia:

cz. I - 17.10.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

cz. II - 24.10.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800.00 zł netto / 984.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,000.00 zł netto / 1,230.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 9 godzin CPE  (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

Nazwa użytkownika