IIA | Node | ON-LINE Audyt procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

ON-LINE Audyt procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

ON-LINE Audyt procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster/Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia audytu procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem łańcuchem dostaw. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe elementy procesów łańcucha dostaw, mechanizmy kontrolne, narzędzia, pułapki, mocne i słabe punkty stosowanych rozwiązań.

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a potem w trakcie warsztatów uzyskają praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia audytów procesu zarządzania dostawcami i cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu procesu zarządzania dostawcami oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru zarządzania dostawcami oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

1 dzień – 4h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu,

2 dzień - 4h omawianie case’ów i warsztaty.

 

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia:

cz. I - 24.11.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

cz. II - 01.12.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800.00 zł netto / 984.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,000.00 zł netto / 1,230.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 9 godzin CPE  (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

Nazwa użytkownika