IIA | Node | ON-LINE Wstęp do wymagań NIS 2.0

ON-LINE Wstęp do wymagań NIS 2.0

ON-LINE Wstęp do wymagań NIS 2.0

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: "Wstęp do Dyrektywy NIS 2.0" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy Dyrektywy NIS 2.0 (Network and Information Systems Directive). Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat treści Dyrektywy NIS 2.0 oraz jego celów oraz poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, takie jak bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, ryzyko cybernetyczne, łańcuch dostaw itp. Dowiedzą się także jakie są główne zasady Dyrektywy NIS 2.0 oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tej dyrektywy dla regulatorów oraz dostawców usług.  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawową wiedzę na temat Network and Information Systems Directive oraz będą wiedzieli jakie są jego główne zasady i jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z tego aktu.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami Network and Information Systems Directive oraz zagadnieniami związanymi z odpornością operacyjną w sieciach internetowych.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia: 27.10.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 400.00 zł netto / 492.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 600.00 zł netto / 738.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

 

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 4 godziny CPE.

Nazwa użytkownika