IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Podlaskie Koło Regionalne IIA Polska

Podlaskie Koło Regionalne IIA Polska

Podlaskie Koło Regionalne IIA Polska

W 2012 roku z inicjatywy mgr/MBA Krzysztofa Mnicha – obecnie Koordynatora Podlaskiego Koła IIA,  powstało w województwie podlaskim regionalne Koło Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Podlaskie Koło IIA od początku swojej działalności skupia się głównie na promocji Instytutu na terenie województwa podlaskiego oraz zajmuje się analizą pojawiających się konkursów na realizację projektów dofinansowanych zewnętrznie  pod kątem aplikowania o środki na realizację projektów merytorycznie  zbieżnych z celami statutowymi Instytutu IIA Polska.

Koło podejmuje również różnorodne działania zmierzające do pozyskania nowych członków, poprzez zapraszanie do udziału w różnych przedsięwzięciach, szkoleniach i konferencjach oraz rozsyłanie newslettera nie tylko członkom, lecz także sympatykom koła IIA. Z pewnością nawiązane przez Podlaskie Koło IIA kontakty, wiedza i dorobek jego uczestników oraz sympatyków, przyczynią się do realizacji celów Instytutu IIA Polska  w przyszłości.

Kontakt: k.mnich@iia.org.pl 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie