IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska zostało powołane w dniu 19 września 2016 r. Koordynatorem Koła jest Agnieszka DĘBICKA – audytor z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym, posiadająca uprawnienia CGAP. Od kilkunastu lat zajmująca się wdrażaniem środków unijnych w województwie zachodniopomorskim. Dysponuje międzynarodowymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania projektami PRINCE2, zarządzania ryzykiem MOR oraz zarządzania zmianą Change Management.

email: a.debicka@iia.org.pl

Agnieszka Dębicka - Certyfikowany Audytor CGAP, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Ponad 15 lat doświadczenia jako Project Manager zajmujący się wdrażaniem projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału zatrudniającego ponad 120 pracowników w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru i kontroli wydatkowania środków publicznych oraz w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Podczas pracy zawodowej nadzorowała poprawność realizacji kilkudziesięciu wielomilionowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dysponuje międzynarodowymi kwalifikacjami w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2, zarządzania ryzykiem MOR oraz zarządzania zmianą Change Management. Doświadczona
w czynnościach polegających na wykrywaniu i raportowaniu nieprawidłowości, członek zespołu ds. ryzyka nadużyć finansowych przy wydatkowaniu środków unijnych powołanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Szeroko zainteresowana audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz compliance. Prelegent z ramienia IIA na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (panel audytu).

bez_tytulu_7_0.jpg

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie