IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska

 

Zachodniopomorskie Koło Regionalne IIA Polska zostało powołane w dniu 19 września 2016 r. Koordynatorem Koła jest Agnieszka DĘBICKA – audytor z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym, posiadająca uprawnienia CGAP. Od kilkunastu lat zajmująca się wdrażaniem środków unijnych w województwie zachodniopomorskim. Dysponuje międzynarodowymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania projektami PRINCE2, zarządzania ryzykiem MOR oraz zarządzania zmianą Change Management.

email: a.debicka@iia.org.pl

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie