IIA | O-nas | Organy Instytutu | Komisja Etyki | Działalność Sądu Koleżeńskiego

Działalność Sądu Koleżeńskiego

Działalność Sądu Koleżeńskiego

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za kadencję 2013-2015

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za kadencję 2013-2015.

 

Sprawozdanie było zaprezentowane w dniu 18 czerwca 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków IIA Polska.

Pozdrawiamy,

Sąd Koleżeński kadencji 2013-2015

Andrzej Brągiel - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Magda Wasiołek - Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Magdalena Kubik - Sekretarz Sądu Koleżeńskiego
Marcin Dzięgielewski - Członek Sądu Koleżeńskiego


Sprawozdanie roczne z działalności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za okres maj 2013 - maj 2014

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Stowarzyszenia -– Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Przedstawiamy sprawozdanie roczne z działalności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za okres maj 2013 - maj 2014.

Sprawozdanie było zaprezentowane w dniu 9 czerwca 2014 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków IIA Polska.

Pozdrawiamy,

Andrzej Brągiel - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Magda Wasiołek - Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Magdalena Kubik - Sekretarz Sądu Koleżeńskiego
Marcin Dzięgielewski - Członek Sądu Koleżeńskiego


Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - kadencja 2013 ÷ 2015

W dniu 5 czerwca 2013 r., Członkowie Sądu Koleżeńskiego w składzie powołanym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

W kadencji 2013 ÷ 2015 funkcje obejmują:

Andrzej Brągiel - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Magda Wasiołek - Wiceprzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Magdalena Kubik - Sekretarz
Klaudia Szczęsnowicz - Członek Sądu Koleżeńskiego
Marcin Dzięgielewski - Członek Sądu Koleżeńskiego

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

Bezpośredni kontakt z Sądem Koleżeńskim: sad.kolezenski@iia.org.pl

Nazwa użytkownika