IIA | O-nas | Zarząd | Rafał Urbaniak

Rafał Urbaniak

Rafał Urbaniak

Sekretarz, Członek Zarządu IIA Polska

Od kilkunastu lat związany zawodowo z audytem i kontrolą, zajmujący wysokie stanowiska menedżerskie w tym obszarze.

Oprócz wieloletniego doświadczenia w obszarze kontroli i audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego, odpowiadał również za procesy wdrażania i funkcjonowania elementów obszaru compliance, takich jak zapobieganie nadużyciom finansowym (anti-fraud) oraz wdrażanie polityk antykorupcyjnych, których skuteczność była z sukcesem weryfikowana przez instytucje zewnętrzne, w tym organy UE.

Posiada certyfikaty CIA i CGAP,  a ponadto liczne certyfikaty z zakresu systemów zarządzania wg norm ISO (m.in. bezpieczeństwa informacji ISO 27001, ciągłości działania 22301, jakości 9001), a także z obszaru zarządzania projektami (Prince2), zarządzania zgodnością (ACO, ACE) i ochrony danych osobowych.

Prelegent i moderator na branżowych konferencjach oraz szkoleniach, a także współautor artykułów prasowych z dziedziny audytu.

Obecnie związany zawodowo z audytem wewnętrznym i zewnętrznym opartym o standardy IIA, a także audytem realizowanym w oparciu o normy ISO w jednym z podmiotów branży lotniczej.

Nazwa użytkownika