ON-LINE - Audyt IT dla średniozaawansowanych (praktyka). Audyt zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Szkolenie dostarcza wiedzy technologicznej oraz systemowej do oceny zgodności bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia Usługi Kluczowej
z wymaganiami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem Szablonu sprawozdania z Audytu zgodnego z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy i praktycznych umiejętności dokonania oceny zgodności bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia Usługi Kluczowej
z wymaganiami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. 

 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów zewnętrznych i wewnętrznych, administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów
i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje
z obszaru audytu cyberbezpieczeństwa i technologii IT oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

1 dzień – 8h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu, 2 dzień – 3h uzupełnienie kluczowych elementów z dnia pierwszego oraz 5h omawianie case’ów i warsztaty.

 

Termin szkolenia: 09.06.2021 r. i 14.06.2021 r.

1 dzień – 8h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu
09.06.2021 r.

2 dzień – 3h uzupełnienie kluczowych elementów z dnia pierwszego;
5h omawianie case’ów i warsztaty
14.06.2021 r.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1200 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 1500 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 16 godzin CPE (14 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika