IIA | Szkolenia | Akademia It | ON-LINE - Audyt RODO i PRIVACY

ON-LINE - Audyt RODO i PRIVACY

ON-LINE - Audyt RODO i PRIVACY

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego audytu RODO (pod kątem prawnym, administracyjnym, systemowym i technicznym), ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej i mechanizmów kontrolnych w procesach RODO. W trakcie szkolenia zostaną poruszone tematy ochrony zarówno w organizacjach publicznych, prywatnych, ale również działających na rynkach międzynarodowych i z wykorzystaniem nowych technologii.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu RODO oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru RODO i technologii IT oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

 

Program szkolenia:

1.    RODO – podstawowe informacje
2.    Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
3.    Wymagania RODO
       a.    ADO, IOD, administrujący  - zadania, obowiązki
       b.    dane osobowe oraz ich kategorie, przykłady
       c.    przetwarzanie danych osobowych
       d.    profilowanie
4.    Rejestrowanie czynności przetwarzania
5.    Rejestrowanie kategorii przetwarzania
6.    Zasady przetwarzania danych osobowych
       a.    Podstawy i przesłanki przetwarzania danych osobowych
       b.    Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach IT
7.    Obowiązek informacyjny w przetwarzaniu danych osobowych
8.    Prawa osób, których dane są przetwarzane
       a.    Privacy by design
       b.    Privacy by default
9.    Powierzenie przetwarzania danych osobowych
10.  Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych: analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, ocena wpływu na prywatność, ocena skutków dla ochrony danych osobowych
11.  Wymagane zabezpieczenia – pseudonimizacja, anonimizacja
12.  Polityka ochrony danych osobowych i dokumenty wykonawcze - przykłady
13.  Zasady bezpieczeństwa
14.  Rejestr naruszeń
15.  Środki ochrony prawnej
16.  Posumowanie

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

1 dzień – 4h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu,

2 dzień - 4h omawianie case’ów i warsztaty.

 

Termin szkolenia:

cz. I - 17.04.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

cz. II - 24.04.2023 r. w godzinach 09:00 - 13:00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800.00 zł netto / 984.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 1,000.00 zł netto / 1,230.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 9 godzin CPE (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika