IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademia It | ON-LINE - Audyt SDLC

ON-LINE - Audyt SDLC

ON-LINE - Audyt SDLC

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Celem szkolenia  jest  przygotowanie  uczestników  do samodzielnego  przeprowadzenia  audytu  cyklu  zycia systemu  SDLC  (Software  Development  Life  Cycle), obejmujący m.in. fazę planowania, analizy, projektowa-nia, wdrożenia, testowania i integracji oraz utrzymania, jak również zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora / kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające. 

Uczestnicy w ramach pracy samodzielnej nad case’m, a  potem  w  trakcie  warsztatów  uzyskają  praktyczne umiejętności  projektowania  i  prowadzenia  audytów procesu SDLC

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

 

Termin szkolenia: 14.10.2021 r. i 26.10.2021 r.

1 dzień – 10.00 - 17.00  (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu

2 dzień – 9.00 - 12.00  uzupełnienie kluczowych elementów z dnia pierwszego;
omawianie case’ów i warsztaty

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 1 dzień 10.00, 2 dzień 9.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 650 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma 16 godzin CPE (14 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika