IIA | Szkolenia | Akademia It | ON-LINE Audyt zarządzania incydentami

ON-LINE Audyt zarządzania incydentami

ON-LINE Audyt zarządzania incydentami

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster/Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, pozwala nie tylko na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego audytu procesu zarządzania incydentami, ale również ocenę i sugerowanie usprawnień systemu kontroli wewnętrznej i mechanizmów kontrolnych w procesach zarządzania incydentami.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu procesu zarządzania incydentami oraz zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytora/kontrolera lub osoby zajmującej funkcje zapewniające.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów/kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych, administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru incydentów IT oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa i chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

1 dzień – 5h (teoria + wstęp do warsztatu), praca nad case’m w domu,

2 dzień - 3h omawianie case’ów i warsztaty.

Wykładowca:

Sebastian Burgemejster/Piotr Welenc

Miejsce szkolenia:

ON-LINE

 

Termin szkolenia: pierwszy dzień 22.11.2022 r. godz. 10.00-14.00, drugi dzień 29.11.2022 r. godz. 10.00-13.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 750 zł

dla pozostałych osób - 950 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 9 godzin CPE  (7 godzin za szkolenie + 2 godziny za przygotowanie Casu).

Nazwa użytkownika