ON-LINE - Zarządzanie procesowe i projektowe w IT

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: Szkolenie ma pozwolić zbudować kompetencje audytorskie w rozumieniu, ocenie oraz wskazywaniu usprawnień obszaru zarządzania procesami i projektami IT.

 

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione poniższe zagadnienia:

  • Koncepcja struktury procesowej i projektowej IT;
  • Procesy IT, struktura, przebieg, pomiar;
  • Projekty IT, metodyka, rodzaj, struktura, przebieg, pomiar;
  • Ocena procesów i projektów IT;
  • Doskonalenie procesów i projektów IT.

 

Celem szkolenia jest zbudowanie wiedzy niezbędnej w praktyce zawodowej audytu obszaru zarządzania procesami i projektami IT. Wiedza płynąca z omówienia kluczowych obszarów praktyki zawodowej, pozwala ocenę zorganizowania profesjonalnie zarządzanej jednostki IT zgodnie
z najlepszymi praktykami, ale również sugerowanie usprawnień w procesach zarządzania informatyką. 

 

Dla kogo: Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, osoby zarządzające projektami, kadra kierownicza, pracownicy administracji publicznej, ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujący obowiązki lub uczestniczący
w zarządzaniu IT.

 

 

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

 

Termin szkolenia: 21-22.04.2021 r.

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1100 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 1400 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika