IIA | Szkolenia | Akademia It | ONLINE - Zmiany w normie ISO 27001 i 27005

ONLINE - Zmiany w normie ISO 27001 i 27005

ONLINE - Zmiany w normie ISO 27001 i 27005

Prowadzący: 
Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc
 

Opis szkolenia: "Zmiany w normie ISO 27001 i 27005" to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać najważniejsze zmiany w normie ISO 27001 i 27005. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najważniejszych zmian wprowadzonych w normie ISO 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz normie ISO 27005 dotyczącej zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Dowiedzą się także jakie są główne zasady tych norm oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z nich dla organizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali aktualną wiedzę na temat zmian w normie ISO 27001 i 27005 oraz będą wiedzieli jakie są najważniejsze zasady tych norm oraz jakie są obowiązki i uprawnienia wynikające z nich dla organizacji. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami wprowadzonymi w normie ISO 27001 i 27005 oraz nauczenie ich jak dostosować swoje organizacje do tych wymagań. Szkolenie będzie przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem informacji i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz chcą dowiedzieć się jak dostosować swoje organizacje do normy ISO 27001 i 27005.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników głównymi zmianami w normach ISO 27001 i 27005 oraz przygotowanie ich na wprowadzenie tych zmian w organizacji.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych,  administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, Inspektorów Ochrony Danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka, oficerów compliance, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru nowych technologii.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego o liczne, praktyczne przykłady oraz panel dyskusyjny dot. zagadnień szczególnie interesujących użytkowników.

Wykładowca: Sebastian Burgemejster / Piotr Welenc

Miejsce szkolenia: ONLINE

 

Termin szkolenia: 02.06.2023 r.

Godziny szkolenia: 09.00-13.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 400.00 zł netto / 492.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 600.00 zł netto / 738.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 4 godziny CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika