Akademia Audytora Moduł II – Psychologia w pracy audytora. Podstawy.

Prowadzący: 
Konrad Knedler, Mirosław Stasik, Krzysztof Srebrny
 

Poniżej informacja o wszystkich szkoleniach w ramach Modułu II - Proces zadania audytowego.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób chcących dowiedzieć się jak należy przeprowadzić prawidłowy proces zadania audytowego oraz osób szukających informacji o technikach doboru próby lub psychologicznych „narzędziach” niezbędnych do pracy w audycie. Szkolenie jest adekwatne zarówno dla osób rozpoczynających pracę w audycie jak i dla tych, którzy chcą zweryfikować swoje dotychczasowe podejście. Nie jest wymagane doświadczenie w audycie.

 

Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce.
Termin szkolenia: 23.10.2019 r. Warszawa, hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/79, naprzeciwko dworca Warszawa Centralna, boardroom na 3 piętrze.
Punktem wyjścia są standardy IIA regulujące proces zadania audytowego. Tylko i aż punktem wyjścia: opierając się o standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka planowania zadania audytowego. Podsumowaniem rozważań będzie program zadania audytowego dla przykładowych obszarów audytu opracowany przez poszczególne grupy warsztatowe oraz omówiona na forum całej grupy szkoleniowej i poddana krytycznej analizie przez prowadzącego. W ramach warsztatów opracowane zostaną kolejno: przegląd wstępny, analiza ryzyka, program zadania audytowego.

(Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki)

Program szkolenia, Wykładowca

Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce.
Termin szkolenia: 24.10.2019 r. Warszawa, hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/79, naprzeciwko dworca Warszawa Centralna, boardroom na 3 piętrze.
W trakcie szkolenia systematyzujemy wiedzę na temat takich technik audytorskich takich jak wywiady, ankietowanie, czy metody analityczne. Pokazujemy również jakie cechy powinny spełniać dowody audytorskie. Wskazywane jest także w jaki sposób należy zarządzać oraz nadzorować projekt audytorski. Całość szkolenia wsparta jest licznymi studiami przypadków jak i warsztatami, w trakcie których uczestnicy samodzielnie mają okazję przetestować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia, Wykładowca

Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce.
Termin szkolenia: 25.10.2019 r. Warszawa, hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/79, naprzeciwko dworca Warszawa Centralna, boardroom na 3 piętrze.
Punktem wyjścia są standardy IIA regulujące proces zadania audytowego. Tylko i aż punktem wyjścia: opierając się o standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka informowania o wynikach. Grupy warsztatowe oceniać będę przykładowe raporty z audytu, określać poziomy istotności dla wybranych zagadnień, definiować cechy dobrego raportu z audytu. Wynik prac grup omówiony zostanie na forum całej grupy szkoleniowej i poddany krytycznej analizie przez prowadzącego.

Program szkolenia, Wykładowca

Realizacja zadania audytowego - dobór próby.
Termin szkolenia: 30.09.2019 r., Warszawa, ul. Sienna 39, sala nr S1, 1 piętro.
Audyt wewnętrzny oparty jest o badanie prób. Można powiedzieć, że audytor nigdy nie bada całości (tylko część, czyli próbę) a zawsze wymaga się od niego oby ocenił całość (populację). Dlatego problematyka właściwego doboru próby i właściwego wnioskowania o całości (populacji) w oparciu o badanie próby jest jednym z kluczowych zagadnień dla każdego audytora. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną zasady prawidłowego wnioskowania w oparciu o badanie próby. Porównamy metody statystyczne i niestatystyczne. W ramach metod statystycznych określimy od czego zależy wielkość próby i jak powinna być właściwa wielkości próby dla przyjętych parametrów jakości wnioskowania. Wyjaśnimy pojęcia: poziom ufności, przedział ufność, reprezentatywność próby, próbkowanie interwałowe, błąd losowy i nielosowy, ryzyko próby itp. Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę jak poprawnie dobierać wielkość próby, kiedy i jak stosować metody statystyczne, jakie są wymogi i ograniczenia przy ocenie populacji w oparciu o badanie próby. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Program szkolenia, Wykładowca

Psychologia w pracy audytora. Podstawy.
Termin szkolenia: 14.10.2019 r. Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39, sala nr S1 na 1 piętrze.
Szkolenie umożliwi zapoznanie się z mechanizmami rządzącymi procesem komunikacji w jego różnych wymiarach oraz psychologicznymi aspektami sytuacji stresowych. Ponadto analizowana będzie psychologia odbiorców audytu. W ten sposób przedstawione zostaną zasadnicze aspekty psychologicznej strony każdego zadania audytowego. Prowadzący, bazując na swojej wiedzy i praktyce psychologicznej czerpać będzie z wielu modeli i koncepcji psychologicznych. Poruszane będą takie obszary jak: zjawiska świadome i nieświadome w procesie komunikacji; komunikacja niewerbalna; psychologia człowieka ocenianego; umiejętność udzielania feedbacku; relacja dorosły-dorosły versus rodzic-dziecko; procesy świadome i nieświadome w sytuacjach stresowych.

Program szkolenia, Wykładowca

 

Cena wybranego 1-dniowego szkolenia:

750.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
900.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby
 

Cena całego szkolenia (5 dni):

3 500.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
3 900.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby
 

10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, PIBR, ACCA

 

Szkolenie prowadzone we współpracy z firmą AuditSolutions Link

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenia odbywają się w centrum Warszawy, głównie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor.
Ze względu na to, iż wymogi dotyczące sali szkoleniowej możemy określić dopiero po ustaleniu liczebności grupy, konkretną informację o lokalizacji jesteśmy w stanie podać na ogół na kilka dni przed szkoleniem.
W pierwszej kolejności na miejsce szkolenia wybieramy Golden Floor Tower, ul. Chodna 51, następnie Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39 i Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A.
Wszystkie lokalizacje znajdują się w dobrze skomunikowanym obszarze centrum miasta, w niedużej odległości od dworca Warszawa Centralna.
Po ustaleniu, informacja o dokładnej lokalizacji jest zamieszczana na stronie internetowej przy danym szkoleniu oraz przesyłana do uczestników.
Informacja o numerze sali szkoleniowej jest dodatkowo dostępna w dniu szkolenia w recepcji na parterze budynku.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 a zakończenie jest przewidziane około godziny 16:30. Od godziny 8:30 zapraszamy do rejestracji oraz na poranną kawę.

 

Oświadczenie VAT dla jsfp

 

Za udział w całym szkoleniu (5 dni) uczestnicy otrzymają 35 godzin CPE. Za udział w jednym dniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona

Zapraszamy !

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Noclegi:

w okolicy miejsca szkolenia znajdują się 4 hotele:

http://www.campanile-warszawa.pl/pl

http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl

http://www.premiereclasse.com/pl

https://www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw/kontakt

Dodatkowo IIA Polska ma podpisaną umowę z Hotelem Holidy Inn Express Airport zlokalizowanego w okolicy lotniska Chopina. Aby skorzystać z oferty tego hotelu, prosimy o kontakt z biurem IIA Polska.

 

Nazwa użytkownika