Akademia Audytora Moduł III – Audyt programów etycznych

Prowadzący: 
.
 

Poniżej informacja o wszystkich szkoleniach w ramach Modułu III - Rodzaje zadań audytowych

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do audytorów chcących uzyskać praktyczną wiedzę w wybranych rodzajach zadań audytowych. Nie jest wymagane doświadczenie w przeprowadzaniu poszczególnych zadań audytowych ale pewna praktyka ułatwi pełne skorzystanie ze szkoleń.

 

Audyt efektywnościowy.
Termin szkolenia: 05-06.11.2019 r. Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Golden Floor Plaza, Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123 A (d. Millennium Tower), sala H na 26 piętrze.
Sprawność organizacyjna/efektywność jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia sukcesu dla organizacji. Audytorzy jednak często koncentrują się na tych mechanizmach kontroli, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ignorując możliwości poprawy sprawności organizacyjnej. Celem szkolenia jest zmiana tej sytuacji i uświadomienie istoty zagadnienia efektywności . W trakcie szkolenia przedstawione zostanie zarządzanie efektownością jako potencjalny obiekt audytu. Wprowadzone zostaną podstawowe koncepcje sprawności: oszczędność, wydajności i skuteczność. Wskażemy sposoby pomiaru realizacji zadań i pogłębimy umiejętności tworzenia wskaźników. Przedstawiony zostanie także rodzaje audytu efektywnościowego oraz proces audytu efektywnościowego. Odpowiemy na pytania Jakie role może przyjąć na siebie AW? Jak zaplanować audyt efektywnościowy? W jaki sposób ustanowić cele takiego audytu oraz procedury audytowe? Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Program szkolenia, Wykładowca

Audyt finansowy.
Termin szkolenia: 02-04.12.2019 r.
Przedstawione zostaną podstawy audytu finansowego, w tym podstawy: sprawozdawczości finansowej, wyceny aktywów i pasywów, ewidencji księgowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz różnic w podejściu do audyty pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym. Zaprezentowane zostaną również główne obszary ryzyka nadużyć w obszarze sprawozdań finansowych, z podaniem sposobów popełniania nadużyć, wpływu na sprawozdanie finansowe i postrzeganą kondycję finansową firmy, luk w systemach kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w poszczególnych schematach nadużyć oraz możliwości prewencji i detekcji. Wskażemy główne ryzyka w poszczególnych obszarach oraz sposób opracowywania programów audytu dla poszczególnych kategorii sprawozdania finansowego. Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego nie jest niezbędna do udziału w niniejszym szkoleniu ale posiadanie jej na przynajmniej podstawowym poziomie umożliwi uzyskanie pełni korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.

Program szkolenia, Wykładowca

Audyt IT.
Termin szkolenia: 28-29.10.2019 r. Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Golden Floor Plaza, Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123 A (d. Millennium Tower), sala C3 na 14 piętrze
W dzisiejszych czasach IT, to już nie tylko technologia, to jedna z kluczowych funkcji organizacji, która tworzy wydzieloną strukturę zarządzania, z własnymi procesami, projektami oraz wieloletnim budżetem. W miarę uzależnienia organizacji od nowoczesnych technologii rola i znaczenie działu IT dla funkcjonowania organizacji systematycznie wzrasta. Obecnie praktycznie żaden z procesów biznesowych w organizacji nie może odbywać się bez wsparcia teleinformatyki. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzenia audytu IT poprzez uzyskanie przez uczestników teoretycznych i praktycznych podstaw w obszarze niezbędnej wiedzy o budowie oraz funkcjonowaniu systemów zarządzania ICT (ang. information and communication technologies) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Uczestnicy nabędą umiejętności planowania oraz realizowania zintegrowanych audytów IT, w szczególności poprzez praktyczne warsztaty oraz ćwiczenia audytowania wybranych elementów IT. Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Program szkolenia, Wykłdowca

Audyt ryzyka nadużyć.
Termin szkolenia: 21-22.10.2019 r. Warszawa, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, sala nr 4 na 15 piętrze.
Pomimo tego, że wykrywanie nadużyć nie jest pierwszorzędną rola AW, audytorzy ze względu na charakter swojej pracy powinni być uczulenie na tzw. czerwone flagi tj. symptomy nadużyć oraz powinni umieć je ocenić. Zdarza się także, że uczestniczą oni w typowych zadaniach nakierowanych na wykrywanie nadużyć. Jaka jest ich rola w takich projektach, jak mogą w nich wnieść wartość i co tak naprawdę tam robią? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia. Oprócz tego zaprezentowane zostaną typowe przykłady nadużyć, ich klasyfikacja, a także techniki śledcze związane z ich wykrywaniem.

Program szkolenia, Wykładowca

Audyt procesu zakupów.
Termin szkolenia: 07.10.2019 r.
Niezależnie od sektora, wszystkie organizacje dla swojego sprawnego funkcjonowania muszą nabywać towary i usługi. Podstawowym celem systemu zakupów jest: nabywanie towarów/usług o jakości i ilości odpowiedniej do potrzeb w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny, we właściwym czasie, od dostawców wybranych zgodnie z polityką organizacji/regulacjami zewnętrznymi. W przypadku sektora prywatnego, celem nadrzędnym stosowania zamówień promujących konkurencyjność ofert jest otrzymanie oferty najlepszej pod względem jakościowym, ilościowym i cenowym. Przy zamówieniach publicznych cel ten ulega znacznej zmianie – staje się nim zapewnienie przejrzystości wydawania środków publicznych oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom. Szkolenie przedstawia proces zakupów pod kątem przeprowadzania jego audytu. Pozwala zrozumieć cykl zakupów z perspektywy identyfikacji ryzyk oraz mechanizmów kontroli. Przedstawiony zostanie także proces audytu zakupów, a w szczególności testowania zakupów. Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Program szkolenia, Wykładowca

Audyt programów etycznych.
Termin szkolenia: 14.11.2019 r. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Golden Floor Centrum, ul Sienna 39, sala S1 na pierwszym piętrze.
Programy etyczne występują w różnych formach i są różnie nazywane. Mogą to być kodeksy etyki, zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, dobre praktyki prowadzenia biznesu, kodeksy etyki poszczególnych grup zawodowych (np. prawnicy, lekarze, audytorzy itp.), kodeksy postępowania. Posiadają jednak cechy wspólne. Jedną z nich jest fakt, że można audytować realne funkcjonowanie „programów etycznych” w organizacji. Szkolenie oparte będzie o pracę warsztatową w grupach. W ramach warsztatów opracowany zostanie program audytu „programu etycznego”, omówione zostaną cele i ryzyka „programów etycznych”, zasady ich prawidłowego funkcjonowania oraz sposób weryfikacji. Uczestniczy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarze rzeczywistego funkcjonowania programu etycznego w swojej organizacji.

Program szkolenia, Wykładowca

 

Cena wybranego 1-dniowego szkolenia:

750.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
900.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby
 

Cena wybranego 2-dniowego szkolenia:

1 400.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
1 700.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby
 

Cena wybranego 3-dniowego szkolenia:

1 900.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
2 200.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby
 

Cena całego szkolenia (11 dni):

7 300.00 zł + VAT (23%) Członkowie IIA Polska
9 600.00 zł + VAT (23%) Pozostałe osoby

10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję

10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, PIBR, ACCA

 

Szkolenie prowadzone we współpracy z firmą AuditSolutions Link

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenia odbywają się w centrum Warszawy, głównie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor.
Ze względu na to, iż wymogi dotyczące sali szkoleniowej możemy określić dopiero po ustaleniu liczebności grupy, konkretną informację o lokalizacji jesteśmy w stanie podać na ogół na kilka dni przed szkoleniem.
W pierwszej kolejności na miejsce szkolenia wybieramy Golden Floor Tower, ul. Chodna 51, następnie Golden Floor Centrum, ul. Sienna 39 i Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A.
Wszystkie lokalizacje znajdują się w dobrze skomunikowanym obszarze centrum miasta, w niedużej odległości od dworca Warszawa Centralna.
Po ustaleniu, informacja o dokładnej lokalizacji jest zamieszczana na stronie internetowej przy danym szkoleniu oraz przesyłana do uczestników.
Informacja o numerze sali szkoleniowej jest dodatkowo dostępna w dniu szkolenia w recepcji na parterze budynku.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 a zakończenie jest przewidziane około godziny 16:30. Od godziny 8:30 zapraszamy do rejestracji oraz na poranną kawę.

 

Oświadczenie VAT dla jsfp

Za udział w całym szkoleniu uczestnicy otrzymają 77 godzin CPE.

Udział w poszczególnych częściach: 1 dzień - 7 godzin CPE; 2 dni – 14 godzin CPE; 3 dni – 21 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Noclegi:

w okolicy miejsca szkolenia znajdują się 4 hotele:

http://www.campanile-warszawa.pl/pl

http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl

http://www.premiereclasse.com/pl

https://www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw/kontakt

Dodatkowo IIA Polska ma podpisaną umowę z Hotelem Holidy Inn Express Airport zlokalizowanego w okolicy lotniska Chopina. Aby skorzystać z oferty tego hotelu, prosimy o kontakt z biurem IIA Polska.

Nazwa użytkownika