IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Audyt efektywnościowy

Audyt efektywnościowy

Audyt efektywnościowy

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Opis szkolenia:

Sprawność organizacyjna/efektywność jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia sukcesu dla organizacji. Audytorzy jednak często koncentrują się na tych mechanizmach kontroli, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ignorując możliwości poprawy sprawności organizacyjnej.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zmiana tej sytuacji i uświadomienie istoty zagadnienia efektywności. W trakcie szkolenia przedstawione zostanie zarządzanie efektownością jako potencjalny obiekt audytu. Wprowadzone zostaną podstawowe koncepcje sprawności: oszczędność, wydajności i skuteczność. Wskażemy sposoby pomiaru realizacji zadań i pogłębimy umiejętności tworzenia wskaźników. Przedstawiony zostanie także rodzaje audytu efektywnościowego oraz proces audytu efektywnościowego. Odpowiemy na pytania: Jakie role może przyjąć na siebie AW? Jak zaplanować audyt efektywnościowy? W jaki sposób ustanowić cele takiego audytu oraz procedury audytowe? Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca:

Konrad Knedler

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

Formuła szkolenia może zostać zmieniona na on-line jeśli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

 

Termin szkolenia: 20-21.10.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 1300 zł, on-line 1100 zł

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1500 zł, on-line 1300 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika