IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia: Przedstawione zostaną podstawy audytu finansowego, w tym podstawy: sprawozdawczości finansowej, wyceny aktywów i pasywów, ewidencji księgowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz różnic w podejściu do audyty pomiędzy biegłym rewidentem
a audytorem wewnętrznym. Zaprezentowane zostaną również główne obszary ryzyka nadużyć
w obszarze sprawozdań finansowych, z podaniem sposobów popełniania nadużyć, wpływu na sprawozdanie finansowe i postrzeganą kondycję finansową firmy, luk w systemach kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w poszczególnych schematach nadużyć oraz możliwości prewencji
i detekcji. Wskażemy główne ryzyka w poszczególnych obszarach oraz sposób opracowywania programów audytu dla poszczególnych kategorii sprawozdania finansowego.

 

Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego nie jest niezbędna do udziału w niniejszym szkoleniu ale posiadanie jej na przynajmniej podstawowym poziomie umożliwi uzyskanie pełni korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

NOWY Termin szkolenia: 07-09.03.2022 r.

Miejsce szkolenia: centrum konferencyjno - szkoleniowe Golden Floor - Warszawa

 

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 2000 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika