IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

Przedstawione zostaną podstawy audytu finansowego, w tym podstawy: sprawozdawczości finansowej, wyceny aktywów i pasywów, ewidencji księgowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz różnic w podejściu do audytu pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym. Zaprezentowane zostaną również główne obszary ryzyka nadużyć w obszarze sprawozdań finansowych, z podaniem sposobów popełniania nadużyć, wpływu na sprawozdanie finansowe i postrzeganą kondycję finansową firmy, luk w systemach kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w poszczególnych schematach nadużyć oraz możliwości prewencji i detekcji. Wskażemy główne ryzyka w poszczególnych obszarach oraz sposób opracowywania programów audytu dla poszczególnych kategorii sprawozdania finansowego.

Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego nie jest niezbędna do udziału w niniejszym szkoleniu, ale posiadanie jej na przynajmniej podstawowym poziomie umożliwi uzyskanie pełni korzyści z uczestnictwa

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

 

Termin szkolenia: 30.11 - 02.12.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 1600 zł,

dla pozostałych osób - stacjonarnie 2100 zł,

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika