IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Audyt systemu ochrony sygnalistów

Audyt systemu ochrony sygnalistów

Audyt systemu ochrony sygnalistów

Prowadzący: 
Marcin Dublaszewski
 

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy nowego zagadnienia jakim jest instytucja sygnalisty (osoby zgłaszającej naruszenia prawa) w systemie zarządzania organizacjami. Ustanowienie mechanizmów ochrony zgłaszających naruszenia staje się obowiązkiem instytucji publicznych oraz sektora prywatnego (zatrudniających odpowiednio powyżej 50 i 250 osób). Audyt wewnętrzny, jako jeden z fundamentów systemu zarządzania musi być przygotowany na wypełnienie swoich obowiązków także w tym zakresie. W trakcie szkolenia poznamy podstawy prawne, cele wdrażanych regulacji a także przeanalizujemy praktyczne problemy z jakimi organizacje mierzą się w trakcie wdrażania i eksploatacji systemów przyjmowania zgłoszeń oraz ich rozpatrywania.

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia poznają oraz będą w stanie analizować przepisy dotyczące ochrony sygnalistów – zarówno wspólnotowe, jak i krajowe. Dodatkowo, omówione zostaną kroki, wyzwania oraz założenia wdrażania wymogów w organizacjach publicznych, jak i komercyjnych. Omówione zostaną także najistotniejsze elementy programu audytu – jego założenia, cele, kryteria oraz sposób testowania istniejących mechanizmów. Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego przygotowania i przeprowadzania zadania audytowego w przedmiotowym zakresie.

Dla kogo: Adresatami szkolenie są audytorzy oraz kontrolerzy wewnętrzni a także osoby chcące pozyskać kwalifikacje służące analizie i ocenie systemów ochrony sygnalistów.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone w formie prezentacji uzupełnionej o studia przypadków i wspólne omawianie najistotniejszych zagadnień jakie pojawiają się w tracie audytu tego obszaru.

Program szkolenia:

Wprowadzenie:
• jakie są założenia nowej regulacji;
• kim jest sygnalista;
• czemu służyć ma system zgłoszeń.

Sygnalista w organizacji
• odpowiedzialność za system
• ramy wymogów prawa
• umiejscowienie systemu zgłoszeń w organizacji
• przypisanie obowiązków

Etapy procesu
• przyjmowanie zgłoszeń
• analiza zgłoszeń
• weryfikacja zgłoszeń
• zamknięcie zgłoszenia

Przygotowanie zadania
• analiza uwarunkowań organizacji
• wybór obszarów do badania
• kryteria audytu

Przeprowadzenie zadania
• możliwe sposoby zaangażowania audytu
• omówienie czynności doradczych
• omówienie przeprowadzenia zadania zapewniającego

Podsumowanie szkolenia
• najistotniejsze przepisy regulujące obszar
• możliwe kryteria audytu
• współpraca audytu z osobą odpowiedzialną za system przyjmowania zgłoszeń

Wykładowca:

Marcin Dublaszewski

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

 

Termin szkolenia: 12.10.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 1300 zł, on-line 1000 zł

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1500 zł, on-line 1300 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Nazwa użytkownika