ON-LINE - Akademia Audytora Moduł I – Dobór próby w audycie

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

{O}

Opis szkolenia: Audyt wewnętrzny oparty jest o badanie prób. Można powiedzieć, że audytor nigdy nie bada całości (tylko część, czyli próbę) a zawsze wymaga się od niego oby ocenił całość (populację). Dlatego problematyka  właściwego  doboru  próby  i właściwego  wnioskowania  o całości  (populacji)  w oparciu o  badanie próby jest jednym z kluczowych zagadnień dla każdego audytora. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną zasady prawidłowego wnioskowania w oparciu o badanie próby. Porównamy metody statystyczne i niestatystyczne. W ramach metod statystycznych określimy od czego zależy wielkość próby i  jak powinna być właściwa wielkości próby dla przyjętych parametrów jakości wnioskowania. Wyjaśnimy pojęcia: poziom ufności, przedział ufność, reprezentatywność próby, próbkowanie interwałowe, błąd losowy i  nielosowy, ryzyko próby itp. Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę jak poprawnie dobierać wielkość próby, kiedy i jak stosować metody statystyczne, jakie są wymogi i ograniczenia przy ocenie populacji w oparciu o badanie próby. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

 

Forma szkolenia: ON-LINE

 

Wymogi uczestnictwa: zapał i chęć do nauki, dostęp do komputera z mikrofonem oraz kamerą (mogą być wbudowane) oraz do Internetu

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 600 zł + VAT (23%)

 

 

Więcej inofmacji w Katalogu Szkoleń i Konferencji IIA Polska 2020

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika