ON-LINE - Akademia Audytora Moduł III – Audyt funkcjonowania zasad etycznych w organizacji

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

{U}

Opis szkolenia: Programy etyczne występują w różnych formach i są różnie nazywane. Mogą to być kodeksy etyki, zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, dobre praktyki prowadzenia biznesu, kodeksy etyki poszczególnych grup zawodowych (np. prawnicy, lekarze, audytorzy itp.), kodeksy postępowania. Posiadają jednak cechy wspólne. Jedną z nich jest fakt, że można audytować realne funkcjonowanie „programów etycznych” w organizacji. Szkolenie oparte będzie o pracę warsztatową w grupach. W ramach warsztatów opracowany zostanie program audytu „programu etycznego”, omówione zostaną cele i ryzyka „programów etycznych”, zasady ich prawidłowego funkcjonowania oraz sposób weryfikacji. Uczestniczy szkolenia uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarze rzeczywistego funkcjonowania programu etycznego w swojej organizacji.

 

Forma szkolenia: ON-LINE z wykorzystaniem platformy MsTeams lub Zoom

Szkolenie odbywa się w godzinach od 9.00 do 16.00

 

Wymogi uczestnictwa: zapał i chęć do nauki, dostęp do komputera z mikrofonem oraz kamerą (mogą być wbudowane) oraz do Internetu

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 600 zł + VAT (23%)

 

Więcej inofmacji w Katalogu Szkoleń i Konferencji IIA Polska 2020

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

 

 

Nazwa użytkownika