ON-LINE - Akademia Audytora Moduł III – Psychologia w pracy audytora

Prowadzący: 
Agnieszka Bukowska
 

{U}

Opis szkolenia: Znajomość psychologii jest istotnym elementem umiejętności audytorskich. Omówione zostaną reguły  rządzące  efektywną  komunikację,  wskazana  zostanie  specyfika  komunikacji  w audycie.  W pracy warsztatowej przećwiczone zostaną zasady efektywnej wymiany informacji. Prowadząca porozmawia z grupą o  psychologicznym profilu „idealnego audytora” ustalając słabe i mocne strony przeciętnego audytora wobec stawianych przed nim wymagań.  Przećwiczone zostaną techniki asertywnej obrony przed manipulację oraz sposoby radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy doświadczą tego „jak czuje się człowiek oceniany” czyli audytowany oraz otrzymają wskazówki jak nawiązać efektywną współpracę z audytowanym.

 

Forma szkolenia: ON-LINE

 

Wymogi uczestnictwa: zapał i chęć do nauki, dostęp do komputera z mikrofonem oraz kamerą (mogą być wbudowane) oraz do Internetu

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 600 zł + VAT (23%)

 

Więcej inofmacji w Katalogu Szkoleń i Konferencji IIA Polska 2020

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

 

Nazwa użytkownika