IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Audyt procesu zakupów

ON-LINE - Audyt procesu zakupów

ON-LINE - Audyt procesu zakupów

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Opis szkolenia: Niezależnie od sektora, wszystkie organizacje dla swojego sprawnego funkcjonowania muszą nabywa towary i usługi. Podstawowym celem systemu zakupów jest: nabywanie towarów/usług o jakości i ilości odpowiedniej do potrzeb w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny, we właściwym czasie, od dostawców wybranych zgodnie z polityką organizacji/regulacjami zewnętrznymi. W przypadku sektora prywatnego celem nadrzędnym stosowania zamówień promujących konkurencyjność ofert jest otrzymanie oferty najlepszej pod względem jakościowym, ilościowym i cenowym. Przy zamówieniach publicznych cel ten ulega znacznej zmianie – staje się nim zapewnienie przejrzystości wydawania środków publicznych oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom.

Cel szkolenia: Szkolenie przedstawia proces zakupów pod kątem przeprowadzania jego audytu. Pozwala zrozumieć cykl zakupów z perspektywy identyfikacji ryzyk oraz mechanizmów kontroli. Przedstawiony zostanie także proces audytu zakupów, a w szczególności testowania zakupów. Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do procesu zakupów
 2. Zakupy w biznesie a zamówienia publiczne

Ćwiczenie: podejmowanie decyzji zakupowych

 1. Cykl procesu zakupowego
 2. Rodzaje zakupów – ryzyka i mechanizmy kontroli.
 3. Audyt procesu zakupów
 4. Rola audytu
 5. Proces audytu:
 1. Planowanie audytu zakupów
 2. Testowanie zakupów

Ćwiczenie: mechanizmy kontrole i testowania w procesie zakupów

Wykładowca: Konrad Knedler

Miejsce szkolenia:

szkolenie on-line

 

Termin szkolenia: 23.05.2024 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika