IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Audyt procesu zakupów

ON-LINE - Audyt procesu zakupów

ON-LINE - Audyt procesu zakupów

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Opis szkolenia: Niezależnie od sektora, wszystkie organizacje dla swojego sprawnego funkcjonowania muszą nabywa towary i usługi. Podstawowym celem systemu zakupów jest: nabywanie towarów/usług o jakości i ilości odpowiedniej do potrzeb w sposób oszczędny, wydajny
i skuteczny, we właściwym czasie, od dostawców wybranych zgodnie z polityką organizacji/regulacjami zewnętrznymi. W przypadku sektora prywatnego, celem nadrzędnym stosowania zamówień promujących konkurencyjność ofert jest otrzymanie oferty najlepszej pod względem jakościowym, ilościowym i cenowym. Przy zamówieniach publicznych cel ten ulega znacznej zmianie – staje się nim zapewnienie przejrzystości wydawania środków publicznych oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom.

Cel szkolenia: Szkolenie przedstawia proces zakupów pod kątem przeprowadzania jego audytu. Pozwala zrozumieć  cykl zakupów z perspektywy identyfikacji ryzyk oraz mechanizmów kontroli. Przedstawiony zostanie także proces audytu zakupów, a w szczególności testowania zakupów. Podstawowa wiedza z zakresu procesu audytu wewnętrznego będzie pomocna w zrozumieniu zajęć.

Program szkolenia:

•    Wprowadzenie do procesu zakupów
•    Zakupy w biznesie a zamówienia publiczne

     •    Ćwiczenie: podejmowanie decyzji zakupowych
•    Cykl procesu zakupowego
•    Rodzaje zakupów – ryzyka i mechanizmy kontroli.
•    Audyt procesu zakupów
•    Rola audytu
•     Proces audytu:
      •    Planowanie audytu zakupów
      •    Testowanie zakupów

      •    Ćwiczenie: mechanizmy kontrole i testowania w procesie zakupów

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Termin szkolenia: 08.11.2021 r.

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 600 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 800 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika