IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

ON-LINE - Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce

Prowadzący: 
Konrad Knedler
 

Opis szkolenia: W trakcie szkolenia systematyzujemy wiedzę na temat takich technik audytorskich takich jak wywiady, ankietowanie, czy metody analityczne. Pokazujemy również jakie cechy powinny spełnia dowody audytorskie. Wskazywane jest także w jaki sposób należy zarządza  oraz nadzorować  projekt audytorski. Całość szkolenia wsparta jest licznymi studiami przypadków jak
i warsztatami, w trakcie których uczestnicy samodzielnie mają okazję przetestować  w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Szkolenie jest częścią 3 dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 części, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Termin szkolenia: 16.09.2021 r.

Gpdziny szkolenia: 9.00 - 16.00.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 600 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 800 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika