IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienie i poprawy jakości. – QA

Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienie i poprawy jakości. – QA

Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Program zapewnienie i poprawy jakości. – QA

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

Szkolenie oparte jest o studium przypadku oraz pracę warsztatową. Uczestnicy pracują w grupach nad przygotowanym studium przypadku. Wyniki prac grup warsztatowych omawiane są na forum całej grupy szkoleniowej. Dzięki temu następuje wartościowa wymiana doświadczeń pomiędzy osobami o zróżnicowanym doświadczeniu w pracy w różnych sektorach oraz w różnych rolach w audycie wewnętrznym. Doświadczenia i pomysły uczestników omawiane są przez prowadzącego, który dzieli się z grupą własnymi doświadczeniami w przeprowadzaniu oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Zaprezentowany w studium przypadku audyt wewnętrzny oceniany jest pod kątem zgodności ze Standardami. Każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji aktualne Standardy IIA wraz z komentarzem. Prowadzący przedstawia interpretację Standardów oraz metodykę oceny funkcji audytu wewnętrznego.

Wymagana wiedza i doświadczenie: Minimum 2 lata pracy jako audytor wewnętrzny oraz doświadczenie w planowaniu rocznym.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

Formuła szkolenia może zostać zmieniona na on-line jeśli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

 

Termin szkolenia: 15-16.11.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 1500 zł, on-line 1300 zł

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1800 zł, on-line 1600 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE, w tym 2 CPE  z etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika