IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | ONLINE Realizacja zadania audytowego – dobór próby

ONLINE Realizacja zadania audytowego – dobór próby

ONLINE Realizacja zadania audytowego – dobór próby

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

Audyt wewnętrzny oparty jest o badanie prób. Można powiedzie, że audytor nigdy nie bada całości (tylko część, czyli próbę) a zawsze wymaga się od niego aby ocenił całość (populację). Dlatego problematyka właściwego doboru próby i właściwego wnioskowania o całości (populacji) w oparciu o badanie próby jest jednym z kluczowych zagadnień dla każdego audytora.

Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną zasady prawidłowego wnioskowania w oparciu o badanie próby. Porównamy metody statystyczne i niestatystyczne. W ramach metod statystycznych określimy, od czego zależy wielkość próby i jak powinna być właściwa wielkości próby dla przyjętych parametrów jakości wnioskowania. Wyjaśnimy pojęcia: poziom ufności, przedział ufność\ci, reprezentatywność próby, próbkowanie interwałowe, błąd losowy i nielosowy, ryzyko próby itp. .

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

szkolenie online

 

Termin szkolenia: 15.09.2023 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 700.00 zł netto / 861.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika