IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce

Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce

Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka informowania o wynikach. Grupy warsztatowe oceniać będą przykładowe raporty z audytu, określać poziomy istotności dla wybranych zagadnień, definiować cechy dobrego raportu z audytu. Wynik prac grup omówiony zostanie na forum całej grupy szkoleniowej i poddany krytycznej analizie przez prowadzącego.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 części, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

Formuła szkolenia może zostać zmieniona na on-line jeśli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

 

Termin szkolenia: 16.09.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 850 zł, on-line 700 zł

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1050 zł, on-line 900 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika