IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

Punktem wyjścia są Standardy IIA regulujące proces zadania audytowego. Tylko i aż punktem wyjścia: opierając się o Standardy, ale również o wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz uczestników szkolenia omówiona zostanie problematyka planowania zadania audytowego. Podsumowaniem rozważań będzie program zadania audytowego dla przykładowych obszarów audytu opracowany przez poszczególne grupy warsztatowe. Zostaną one omówione na forum całej grupy szkoleniowej i poddane krytycznej analizie przez prowadzącego. Jednym z obszarów będzie audyt przestrzegania zasad etycznych w organizacji. W ramach warsztatów opracowane zostaną kolejno: przegląd wstępny, analiza ryzyka, program zadania audytowego.

Szkolenie jest częścią 3-dniowego bloku szkoleniowego przedstawiającego proces zadania audytowego (planowanie, realizacja, informowanie o wynikach). Największą wartością będzie udział we wszystkich 3 częściach, jest jednak możliwość udziału w wybranym dniu dotyczącym danego etapu procesu zadania audytowego.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca:

Mirosław Stasik

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

Formuła szkolenia może zostać zmieniona na on-line jeśli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

 

Termin szkolenia: 18.04.2023 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1,100.00 zł netto / 1,353.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE, w tym 2 CPE  z etyki.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika