IIA | Szkolenia | Akademiaaudytora | Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Prowadzący: 
Michał Borowski, Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie audytorom wewnętrznym oraz innym osobom nieposiadającym wiedzy podatkowej, zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym w ujęciu procesowym.

Podczas szkolenia wyjaśnimy jak rosnące wymagania organów podatkowych oraz zmieniająca się percepcja ryzyka podatkowego wpływają na audyt wewnętrzny.  Przedstawimy wpływ różnych poziomów świadomości o ryzykach podatkowych na funkcjonowania organizacji: od znikomej świadomości istnienia ryzyk podatkowych w organizacji, przez identyfikację podstawowych ryzyk związanych z terminowością i prawidłowością składanych deklaracji podatkowych, aż do dojrzałego systemu zarządzania ryzykiem, który uwzględnia szeroką gamę ryzyk podatkowych.

Przedstawimy przykłady podmiotów, które poniosły znaczne straty finansowe i wizerunkowe, naraziły się na sankcje, kary a także odpowiedzialność karną i karnoskarbową – pokażemy jak można byłoby uniknąć materializacji tych ryzyk lub zminimalizować straty dzięki odpowiednio poukładanym procesom.

Wskażemy, które komórki organizacyjne, poza komórką ds. księgowości, mają rzeczywisty wpływ na obszar podatkowy. Wskażemy również, w których miejscach procesy biznesowe przenikają się z podatkowymi. Wspólnie prześledzimy drogę od pomysłu na nowy produkt/linię biznesową aż do zapłaty podatku. Przeanalizujemy wybrane procesy biznesowe pod kątem identyfikacji ryzyk podatkowych u samego źródła ich powstawania oraz pokażemy przykłady mechanizmów kontrolnych, dzięki którym można te ryzyka zminimalizować.

Udział w szkoleniu ułatwi audytorom wewnętrznym identyfikację ryzyk podatkowych kryjących się w różnych procesach biznesowych w organizacji oraz ocenę adekwatności stosowanych mechanizmów kontrolnych. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, obszar podatkowy będzie mógł zostać uwzględniony zarówno w planowaniu rocznym jak i w programie zadania audytowego  - w rożnych obszarach audytu.

Wiedza z zakresu podatków nie jest wymagana do udziału w niniejszym szkoleniu.

 

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

 

Wykładowcy: Michał Borowski (CRIDO), Mirosław Stasik (CIA)

 

Miejsce szkolenia:

Golden Floor, Warszawa

 

Termin szkolenia: 07.12.2023 r. w godzinach 09:00 - 16:00

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 900.00 zł netto / 1,107.00 zł brutto

dla pozostałych osób – 1,100.00 zł netto / 1,353.00 zł brutto

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawkowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Infromacja o prowadzących szkolenie.

Michał Borowski

PARTNER W CRIDO, DORADCA PODATKOWY

Michał jest partnerem kierującym Zespołem Tax Governance w CRIDO. Doradza również w zakresie podatku VAT podmiotom prywatnym
i publicznym. Wprowadza kluczowych przedsiębiorców do Programu Współdziałania, a także wspiera we wdrażaniu rozwiązań Cooperative Compliance (w tym strategii podatkowych) oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Reprezentuje klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących sporów w obszarze VAT. Michał jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II kadencji powołanej przez Ministra Finansów, ekspertem podatkowym i Ministrem ds. Podatków Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, a także członkiem Rady Programowej United Nations Global Compact (Agendy ONZ), w ramach której prowadzi projekty z obszaru Cooperative Tax Compliance w tym dialog z Ministerstwem Finansów związany z rozwojem Programu Współdziałania. Brał udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper). Za swoje osiągnięcia otrzymał dwukrotnie 2 miejsce
w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy: VAT” w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2019, 2014). Karierę zawodową rozpoczynał
w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do CRIDO. Od 2009 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

 

Mirosław Stasik 

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY (CIA)

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA),  ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants),, Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publiczmym oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych.

Wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym sektora publicznego (Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) i sektora prywtnego (Grupa Lhoist), do sierpnia 2003  w PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. W okresie styczeń 2002 – sierpień 2003 pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers – PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych koncernu Bayer A.G.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu audytu finansowego opartych zarówno na polskich jak i międzynarodowych standardach. Prowadził szkolenia z audytu finansowego  oraz audytu VFM (value for Monay) dla audytorów wewnętrznych organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".

 

 

 

 

Nazwa użytkownika