IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Pozostale Szkolenia | ON-LINE - COSO 2016. Projektowanie i ocena systemu zwalczania oszustw i nadużyć

ON-LINE - COSO 2016. Projektowanie i ocena systemu zwalczania oszustw i nadużyć

ON-LINE - COSO 2016. Projektowanie i ocena systemu zwalczania oszustw i nadużyć

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Opis szkolenia:

O COSO 2016:

Przewodnik  COSO  2016  stanowi  wynik  wspólnego  projektu  kilku  amerykańskich  organizacji  promujących uznawane na rynku rozwiązania w obszarze rozwoju systemów kontroli wewnętrznej.

COSO 2016 stanowi propozycję całościowej koncepcji wdrażania w organizacjach systemu przeciwdziałania występowaniu oszustwom. Choć wytyczne powstały pod patronatem amerykańskiej Komisji Treadwaya (COSO), to w ich powstawnie zaangażowani byłi również przedstawiciele Stowarzyszenia Biegłych ds. Nadużyć (ACFE) oraz liczni reprezentanci środowisk sektora prywatnego i publicznego

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wytycznymi, zawartymi w  Przewodniku COSO 2016 oraz praktycznymi aspektami budowania i oceny systemów i procesów zarządzania ryzykiem oszustw.

Zaprezentowane zostaną nie tylko ogólne zalecenia promowane w Przewodniku, ale również między innymi:

• doświadczenia psychologów społecznych w obszarze nieuczciwości wśród ludzi,
• wskazówki ACFE odnośnie wykorzystania w organizacji tzw. Drzewa Oszustw (ang. The Fraud Tree), jako puntk wyjścia do identyfikacji i analizy ryzyka oraz tworzenia schematów nadużyć,
• wskazówki dotyczące rozpoznawania różnych kategorii symptomów ryzyka nadużyć i oszustw,
• wskazówki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, dotyczące podejścia audytu wewnętrznego do wykrywania oszustw i nadużyć w zadaniach audytowych,
• wskazówki prowadzenia postępowań wyjaśniających,
• przykładowe kryteria budowy modelu dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć,
• przykłady polityk i procedur systemu zwalczania oszustw.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji oraz warsztatów.

 

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia:

07.12.2021 r.

od godz. 9.00 do godz. 16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 1000 zł + VAT (23%)

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika