ON-LINE - Mafia Offer. Praktyczne aspekty wypracowywania zaleceń w audycie wewnętrznym.

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Cel warsztatu:

Główny cel to rozwinięcie przez uczestników praktycznych umiejętności przygotowania rekomendacji z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia.

Warsztat opiera na się na czterech filarach zarządzania ograniczeniami, według których 1) każdą sytuację  można uprościć, odkywając jej źródłową przyczynę, 2) konflikty można rozwiązać dzięki zrozumieniu powodów, dla których powstają, 3) istotą rozwiązywania problemów jest współpraca, 4) jeżeli nierozwiązany problem narasta to oznacza, że czegoś jeszcze o sytuacji nie wiemy.

Korzyści:

Co:

Rozwiązując problemy możemy popełnić kilka kluczowych błędów takich jak: 1) brak zrozumienia istoty i przyczyn problemu, 2) skupienie się tylko na jednym rozwiązaniu, 3) wdrożenie w życie rozwiązania, które i tak nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Uczestnicy nauczą się jak przejść proces od pogłębionej diagnozy i analizy problemu do wypracowania konkretnego rozwiązania, które ma wnieść oczekiwaną wartość dodaną w codziennej działalności organizacji. Stosowane narzędzia usprawniają procesy decyzyjne oraz komunikację w zespołach, przy jednoczesnym skróceniu czasu poszukiwania rozwiązania.

Jak:

Dzięki warsztatowej pracy z narzędziami Thinking Tools uczestnicy znajdą odpowiedź na trzy fundamentalne pytania, które towarzyszą procesowi podejmowania każdej decyzji: Co zmienić?, Na co zmienić? i w końcu Jak spowodować zmianę?

Przykładowy kontekst wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia:

 • wypracowanie kierunków rozwoju organizacji,
 • przygotowanie oferty dla klienta organizacji,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową,
 • diagnoza przyczyn nieprawidłowości lub problemów w organizacji,
 • wypracowanie rozwiązania, które ma rozwiązać konkretny problem,
 • analiza ryzyka i określanie mechanizmów jego kontroli,
 • wdrażanie zmian organizacyjnych,
 • rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole,
 • budowa wizerunku komórek audytu i kontroli w organizacji.

Program szkolenia:

Dzień 1 – 5 godz.

 1. Rekomendacje w audycie

Cel: tworzenie wartości w usługach audytowych

 • Rekomendacje z perspektywy audytora w świetle standardów IIA.
 • Rekomendacje z perspektywy klienta.
 • Wprowadzenie do stosowania narzędzi krytycznego myślenia.
 1. Diagnoza problemu

Cel: ograniczenie zajmowania się sprawami nieistotnymi lub odwlekania realizacji

 • Przygotowanie opisu problemu do rozwiązania.
 • Kryteria i sposoby wyboru problemu.
 • Analiza poziomów i skutków oddziaływania problemu.
 1. Analiza problemu oraz przyczyny problemu

Cel: ograniczenie ryzyka nieadekwatnego rozwiązania problemu

 • Podstawy rozumienia sytuacji konfliktowych.
 • Analiza problemu oraz jego przyczyny metodą

Dzień 2 – 5 godz.

 1. Poszukiwanie różnych rozwiązań problemu

Cel: ograniczenie ryzyka kompromisu lub skupienia się tylko na jednym rozwiązaniu

 • Podstawy kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
 • Tworzenie różnych propozycji rozwiązania problemu
 1. Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania

Cel: przygotowanie planu działania.

 • Podstawy zarządzania oporem przed zmianą.
 • Weryfikacja przyjętego rozwiązania problemu metodą

 

Termin szkolenia: 15-16.04.2021 r.

Czas szkolenia: 10 godz. – 2 dni po 5 godz.

Rozpoczęcie o godz. 11.00

Szkolenie online przy użyciu platformy ClickMeeting.

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 600 zł + VAT (23%)

Oferowane zniżki:

 • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
 • 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 12 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

 

Autor szkolenia i prowadzący:

Mariusz Sujka – Certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) oraz SCRUM Master (PSM), akredytowany coach.

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami audytowymi i kontrolnymi oraz ponad piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń.

Przez wiele lat współpracowałem z Radą Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. Standardów Audytu Wewnętrznego.  Pełniłem również funkcję lidera Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Specjalizuję się w zagadnieniach oceny i wdrażania systemów kontroli, zarządzania ryzykiem, a także oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego (QVAL).

W swojej pracy wykorzystuję narzędzia Design Thinking, UX Design, Thinking Tools (Jonah TOC) oraz podejście oparte na zwinnym zarządzaniu projektami (SCRUM, Agile PM).

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłem również m.in. studia podyplomowe z Psychologii Przywództwa, Akademię Trenera Biznesu oraz Akademię Coachingu.

Na co dzień współpracuję m.in. z Moore Rewit, polską firmą audytorską, współdziałającą z globalną siecią Moore Global.

Nazwa użytkownika