IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Pozostale Szkolenia | ON-LINE - SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowymi

ON-LINE - SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowymi

ON-LINE - SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowymi

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Cel szkolenia:

Zmiana jest nieunikniona, a obecnie przychodzi nam się mierzyć z wyzwaniami, na nieznaną wcześniej skalę.
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z współczesnymi trendami organizacji pracy oraz możliwościami usprawniania zarządzania działalnością audytu i kontroli, a także bieżącego wykonywania zadań, korzystając z metod i narzędzi zwinnego zarządzania projektami.

Dziś bycie zwinnym i umiejętność adaptacji do zmieniającego otoczenia staje się nieodzowna. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak radzą sobie inne branże oraz pionierzy w audycie wewnętrznego.

 

Korzyści:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady empirycznej kontroli procesów zarządczych, czyli zarządzania opartego  na  nauce  z  doświadczenia.  Dowiedzą  się  jak  tworzyć  i  rozwijać  wartość  wykonywanej  pracy z uwzględnieniem perspektywy interesariuszy (klientów) audytu i kontroli. Poznają proste i skuteczne narzędzia Kanban – metody zarządzania zadaniami, mającej swoje źródła w usprawnianiu procesów organizacyjnych, jednego  z  najsprawniejszych  systemów  organizacyjnych  –  Toyota  Production  System.  W  końcu  poznają i dowiedzą się, jak praktycznie adaptować do swojej organizacji zasady Scrum – najpopularniejszych na świcie ram zwinnego zarządzania projektami i produktami.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji oraz warsztatów.

 

Program szkolenia:

1. Zwinne podejście do zarządzania
    a.  Co oznacza świat VUCA?
    b.  Reguły zwinnego zarządzania. Manifest Agile dla audytu wewnętrznego.
    c.  Od zarządzania projektem do wytwarzania produktu.
2.  Scrum – nowa perspektywa dla audytu wewnętrznego.
    a.  Filary i wartości SCRUM.
    b.  Role w zespole scrumowym.
    c.  Artefakty.
    d.  Cykl wydarzeń scrumowych i ich przebieg.
    e.  Wybrane techniki pracy scrumowej.
3.  Wdrażanie SCRUM
    a.  Tradycyjny, a zwinny sposób zarządzania audytem wewnętrznym.
    b.  Pułapki zwinnych transformacji.
    c.  Pionierzy wdrażania SCRUM w audycie wewnętrznym.

 

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia:

14.12.2021 r.

od godz. 9.00 do godz. 16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 1000 zł + VAT (23%)

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika