IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Szkolenia | Pozostale Szkolenia | ON-LINE - Wyznaczanie celów metodą Objective Key Results

ON-LINE - Wyznaczanie celów metodą Objective Key Results

ON-LINE - Wyznaczanie celów metodą Objective Key Results

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Cel szkolenia:

Wyznaczanie  celów  i  monitorowanie  realizacji  zadań  to  jeden  z  kluczowych  aspektów  systemu  kontroli wewnętrznej oraz pierwszy krok do skutecznego zarządzania ryzykiem.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania celami w organizacji, zespołowymi oraz indywidualnymi pracowników.

Szkolenie stanowi praktyczną propozycję połączenia dwóch podejść projektowania, wdrażania i realizacji celów opartych na narzędziach myślenia krytycznego (Thinking Tools) Eli Goldratta oraz bardzo popularnej od wielu lat metodzie Objective&Key Results (OKR) rozwiniętej w wielu współczesnych organizacjach, między innymi w takich firmach jak Intel oraz Google

 

Korzyści:

•  Zdobycie praktycznej umiejętności zastosowania narzędzia myślenia krytycznego: Drzewo Ambitnego Celu.
•  Zdobycie praktycznych umiejętności wyznaczania i monitorowania celów metodą OKR.
•  Umiejętność oceny działań organizacji w zakresie wyznaczania celów.
•  Umiejętność wsparcia swojej organizacji w procesie wyznaczania celów.
•  Lepsze planowanie pracy audytora wewnętrznego.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji oraz warsztatów.

 

Program szkolenia:

1. Zarządzanie celami w organizacji:
    a.  Psychologiczne aspekty motywacji osiągania celów.
    b.  Dlaczego organizacje i ludzie nie osiągają swoich celów?
    c.  Zrównoważone wyznaczania celów organizacji.
2.  Myślenie krytyczne w projektowaniu celów:
    a.  Wprowadzenie do myślenia krytycznego.
    b.  Omówienie narzędzia wyznaczania celów.
    c.  Nauka wyznaczania celu z zastosowaniem Drzewa Ambitnego Celu.
3.  Projektowanie i osiągania celów na podstawie modelu OKR.
    a.  Zalety i wyzwania stosowania OKR.
    b.  Pułapki OKR.
    c.  Nauka metody tworzenia oraz opisywania celów.
4.  Wdrażanie metody OKR.
5.  Monitorowanie postępów realizacji celów.

 

Miejsce szkolenia: ON-LINE

 

Termin szkolenia:

30.11.2021 r.

od godz. 9.00 do godz. 16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 800 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 1000 zł + VAT (23%)

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy !

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika