ONLINE Warsztat - Mafia Offer. Myślenie krytyczne w wypracowywaniu rekomendacji

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Warsztat prowadzony zdalnie (online)

 

Czas trwania – 12 godz. – 3 dni po 4 godz. (z uwzględnieniem przerw).

Rozpoczęcie godz. 11.00

 

Cel warsztatu:

Główny cel to rozwinięcie przez uczestników praktycznych umiejętności przygotowania rekomendacji oraz usprawnienia systemu ich monitorowania z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia.

Wyzwaniem dla współczesnych organizacji i zespołów, działających w zmiennych i często nieprzewidywalnych czasach jest nie tylko robienie tego co należy robić, ale przede wszystkim zrozumienie czego nie należy robić. Wszystko po to, by trafniej zaspokajać potrzeby klientów, lepiej wykorzystywać czas, środki finansowe oraz potencjał pracowników.

Warsztat opiera na się na czterech filarach zarządzania ograniczeniami, według których:
1) każdą sytuację  można uprościć, odkywając jej źródłową przyczynę,
2) konflikty można rozwiązać dzięki zrozumieniu powodów, dla których powstają,
3) istotą rozwiązywania problemów jest współpraca,
4) jeżeli nierozwiązany problem narasta to oznacza, że czegoś jeszcze o sytuacji nie wiemy.

 

.Korzyści dla uczestników:

Co:

Rozwiązując problemy możemy popełnić kilka kluczowych błędów takich jak:
1) brak zrozumienia istoty i przyczyn problemu,
2) skupienie się tylko na jednym rozwiązaniu,
3) wdrożenie w życie rozwiązania, które i tak nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Uczestnicy nauczą się jak przejść proces od pogłębionej diagnozy i analizy problemu do wypracowania konkretnego rozwiązania, które ma wnieść oczekiwaną wartość dodaną w codziennej działalności organizacji.

Stosowane narzędzia usprawniają procesy decyzyjne oraz komunikację w zespołach, przy jednoczesnym skróceniu czasu poszukiwania rozwiązania

Jak:

Dzięki warsztatowej pracy w grupach z narzędziami Thinking Tools ProCon Cloud oraz Drzewem Ambitnego Celu uczestnicy znajdą odpowiedź na trzy fundamentalne pytania, które towarzyszą procesowi podejmowania każdej decyzji: Co zmienić?, Na co zmienić? i w końcu Jak spowodować zmianę?

Przykładowy kontekst wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia:

  • wypracowanie kierunków rozwoju organizacji,
  • przygotowanie oferty dla klienta organizacji,
  • zarządzanie sytuacją kryzysową,
  • diagnoza przyczyn nieprawidłowości lub problemów w organizacji,
  • wypracowanie rozwiązania, które ma rozwiązać konkretny problem,
  • analiza ryzyka i określanie mechanizmów jego kontroli,
  • wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole

 

.Każdy uczestnik, w cenie szkolenia, otrzymuje 1,5 godziny indywidualnej konsultacji z prowadzącym.
 

Wymogi uczestnictwa: dostęp do komputera z mikrofonem oraz kamerą (mogą być wbudowane) oraz do Internetu

 

Program:

Dzień 1 – 4 godz.

1.    Rekomendacje w audycie wewnętrznym
Cel: tworzenie wartości w usługach audytowych

a)    Rekomendacje z perspektywy profesji audytora.
b)    Rekomendacje z perspektywy klienta audytu.
c)    Wprowadzenie do projektowania zorientowanego na odbiorcę. Przygotowanie Mapy podróży klienta w procesie (narzędzie) oraz stworzenie mapy empatii (narzędzie).
d)    Wprowadzenie do stosowania narzędzi krytycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów.

Dzień 2 – 4 godz.

2.    Diagnoza problemu
Cel: ograniczenie zajmowania się sprawami nieistotnymi lub odwlekania realizacji

a)    Przygotowanie opisu problemu do rozwiązania.
b)    Kryteria i sposoby wyboru problemu.
c)    Analiza poziomów i skutków oddziaływania problemu.

3.    Analiza problemu oraz przyczyny problemu
Cel: ograniczenie ryzyka nieadekwatnego rozwiązania problemu

a)    Podstawy rozumienia sytuacji konfliktowych.
b)    Analiza problemu oraz jego przyczyny metodą ProCon Cloud.

Dzień 3 – 4 godz.

4.    Poszukiwanie różnych rozwiązań problemu
Cel: ograniczenie ryzyka kompromisu lub skupienia się tylko na jednym rozwiązaniu

a)    Podstawy kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
b)    Tworzenie różnych propozycji rozwiązania problemu metodą ProCon Cloud.

5.    Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania
Cel: przygotowanie planu działania.

a)    Dynamika procesu zmiany oraz zrozumienia oporu przed zmianą.
b)    Weryfikacja przyjętego rozwiązania problemu metodą ProCon Cloud.
c)    Przygotowanie planu wdrożenia rozwiązania z narzędziem Drzewo Ambitnego Celu.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

 

Termin szkolenia: 07-09.12.2020 r.

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 500 zł + VAT (23%)

dla pozostałych osób - 600 zł + VAT (23%)

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

 

Autor szkolenia i prowadzący:
Mariusz Sujka – certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP); praktyk zwinnego zarządzania projektami (SCRUM Master oraz Agile PM), także trener biznesu oraz akredytowany coach. Certyfikowany Jonah TOC (praktyk Thinking Tools).
Z wykształcenia prawnik, ukończył m.in. studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Psychologię przywództwa” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; były wieloletni obserwator w Instytucie Audytorów Wewnętrznych Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami audytowymi i kontrolnymi oraz uprawnienia do przeprowadzaniu ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego QVAL.

 

Nazwa użytkownika