IIA | Szkolenia | Pozostale Szkolenia | SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowym

SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowym

SCRUM – wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami audytowym

Prowadzący: 
Mariusz Sujka
 

Cel szkolenia: Zmiana jest nieunikniona, a obecnie przychodzi nam się mierzyć z wyzwaniami, na nieznaną wcześniej skalę. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z współczesnymi trendami organizacji pracy oraz możliwościami usprawniania zarządzania działalnością audytu i kontroli, a także bieżącego wykonywania zadań, korzystając z metod i narzędzi zwinnego zarządzania projektami. Dziś bycie zwinnym i umiejętność adaptacji do zmieniającego otoczenia staje się nieodzowna. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak radzą sobie inne branże oraz pionierzy w audycie wewnętrznego.

Korzyści: W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady empirycznej kontroli procesów zarządczych, czyli zarządzania opartego na nauce z doświadczenia. Dowiedzą się jak tworzyć i rozwijać wartość wykonywanej pracy z uwzględnieniem perspektywy interesariuszy (klientów) audytu i kontroli. Poznają proste i skuteczne narzędzia Kanban – metody zarządzania zadaniami, mającej swoje źródła w usprawnianiu procesów organizacyjnych, jednego z najsprawniejszych systemów organizacyjnych – Toyota Production System. W końcu poznają i dowiedzą się, jak praktycznie adaptować do swojej organizacji zasady Scrum – najpopularniejszych na świcie ram zwinnego zarządzania projektami i produktami.

Program Szkolenia:

1. Zwinne podejście do zarządzania
a. Co oznacza świat VUCA?
b. Reguły zwinnego zarządzania. Manifest Agile dla audytu wewnętrznego.
c. Od zarządzania projektem do wytwarzania produktu.

2. Scrum – nowa perspektywa dla audytu wewnętrznego.
a. Filary i wartości SCRUM.
b. Role w zespole scrumowym.
c. Artefakty.
d. Cykl wydarzeń scrumowych i ich przebieg.
e. Wybrane techniki pracy scrumowej.

3. Wdrażanie SCRUM
a. Tradycyjny, a zwinny sposób zarządzania audytem wewnętrznym.
b. Pułapki zwinnych transformacji.
c. Pionierzy wdrażania SCRUM w audycie wewnętrznym.

Wykładowca:

Mariusz Sujka

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

Formuła szkolenia może zostać zmieniona na on-line jeśli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

 

Termin szkolenia: 25.11.2022 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - stacjonarnie 1150 zł, on-line 950 zł

dla pozostałych osób - stacjonarnie 1300 zł, on-line 1150 zł

Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%

 

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych) oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika