Certyfikat CPE

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat CPE potwierdzający liczbę uzyskanych godzin stałego kształcenia zawodowego (Continuing Professional Education).

Nazwa użytkownika