Szkolenia

Nazwa użytkownika

Załączniki

Katalog szkoleń 2020

Pobierz Pokaż

Akademia Audytora

Kontynuujemy cykl szkoleń Akademii Audytora. Bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych zmieniliśmy jednak nieco zakres szkoleń realizowanych w ramach Akademii, tak aby lepiej dopasować je do oczekiwań audytorów i potrzeb codziennej pracy w audycie wewnętrznym.

Pragniemy, aby uczestnicy szkoleń Akademii otrzymywali poświadczenie zdobytej wiedzy i umiejętności, które będzie rozpoznawalne na rynku. Opracowaliśmy zasady przyznawania dyplomów Akademii Audytora.

Zasady przyznawania dyplomów Akademii Audytora
Aby uzyskać dyplom ukończenia modułu I lub modułu II należy ukończyć wszystkie szkolenia obowiązkowe {O}. Aby uzyskać dyplom ukończenia modułu III należy uzyskać minimum 3 punkty (patrz tabela w Katalogu).
Aby uzyskać dyplom ukończenia całej Akademii Audytora należy spełnić wymagania dla uzyskania dyplomów ukończenia wszystkich modułów.

Zdajemy sobie sprawę, że audytorzy mają różne doświadczenia i różne potrzeby uzupełniania wiedzy, dlatego możliwy jest również udział w szkoleniach wybranych, odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestnika.
Program Akademii Audytora będzie nadal rozwijany. Liczymy na Wasze głosy – dzięki nim będziemy mogli stale dostosowywać program do Waszych rzeczywistych potrzeb.

UWAGA! Zaczynamy szkolenia on-line!

W tym systemie będą prowadzone szkolenia wyszczególnione na poniższej liście, które w tytule mają oznaczenie ON-LINE.

Szkolenia, które ze względu na swój charakter mogą być jedynie stacjonarne, bedą prowadzone w grupach maksymalnie 10 osobowych, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną.

 

Szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA

  

Przy realizacji szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA współpracujemy z naszym partnerem merytorycznym – firmą AuditSolutions www.auditsolutions.pl  
Wykładowcy AuditSolutions to doświadczeni trenerzy, audytorzy, praktycy posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz bogate doświadczenie zawodowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i sektorze publicznym. Ale przede wszystkim to osoby potrafiące przekazywać wiedzę i prowadzić interesujące zajęcia.
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych we współpracy z AuditSolutions. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie AuditSolutions

UWAGA! Zaczynamy szkolenia on-line!

Na początku proponujemy szkolenie przygotowujące do egzaminów CIA. Link

Webinarium: Certyfikat CIA - przygotowanie i nauka. Link

Szkolenia pozostałe

UWAGA! Zaczynamy szkolenia on-line!

W tym systemie będą prowadzone szkolenia wyszczególnione na poniższej liście, które w tytule mają oznaczenie ON-LINE.

Szkolenia, które ze względu na swój charakter mogą być jedynie stacjonarne, bedą prowadzone w grupach maksymalnie 10 osobowych, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną.