Szkolenia

Nazwa użytkownika

Szkolenia w ramach Akademii Audytora

akademiaaudytora.png

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że we współpracy z AuditSolutions opracowaliśmy nowy program Akademii Audytora. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz Waszych sugestii powstał program całościowej ścieżki rozwoju zawodowego audytorów.


Akademia Audytora to obecnie 4 moduły.

Można uczestniczyć w wybranych pojedynczych szkoleniach wchodzących w skład modułów.

  • Moduł I – Rola audytu wewnętrznego w organizacji - obejmuje szkolenia:

► Szkolenie 1. Rola audytu wewnętrznego w organizacji. Standardy IIA w praktyce.

► Szkolenie 2. Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu ładu, zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli w organizacji. Standardy IIA w praktyce.

► Szkolenie 3. Planowanie roczne.

  • Moduł II – Proces zadania audytowego - obejmuje szkolenia:

► Szkolenie 1. Zadanie audytowe jako proces. Planowanie zadania audytowego. Standardy IIA w praktyce. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki)

► Szkolenie 2. Zadanie audytowe jako proces. Realizacja zadania audytowego: techniki audytowe i zarządzanie projektem audytowym. Standardy IIA w praktyce.

► Szkolenie 3. Zadanie audytowe jako proces. Informowanie o wynikach. Opracowanie raportu z audytu. Standardy IIA w praktyce.

► Szkolenie 4. Realizacja zadania audytowego - dobór próby.

► Szkolenie 5. Psychologia w pracy audytora. Podstawy.

  • Moduł III - Rodzaje zadań audytowych - obejmuje szklenia:

► Szkolenie 1. Audyt efektywnościowy.

► Szkolenie 2. Audyt finansowy.

► Szkolenie 3. Audyt IT.

► Szkolenie 4. Audyt ryzyka nadużyć.

► Szkolenie 5. Audyt procesu zakupów. (odwołane)

► Szkolenie 6. Audyt programów etycznych.

  • Moduł IV - Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego - obejmuje szkolenia:

► Szkolenie 1. Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji – QA. (Program zawiera wymagane 2 godziny CPE z zakresu etyki)

► Szkolenie 2. Zarządzanie funkcją audytu w organizacji oraz  zespołem audytorskim.  Aspekty psychologiczne. (odwołane)

 

Zakres poszczególnych modułów został tak opracowany, aby ukończenie poszczególnych modułów zapewniało uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy. Ukończenie całej Akademii Audytora IIA Polska  będzie poświadczane dyplomem ukończenia wydawanym przez IIA Polska. Dyplom taki potwierdzać będzie  posiadanie wysokich praktycznych umiejętności w audycie wewnętrznym.
Zdajemy sobie sprawę, że audytorzy mają różne doświadczenia i różne potrzeby uzupełniania wiedzy, dlatego  możliwy jest również udział w szkoleniach wybranych, odpowiadających indywidualnym potrzebom uczestnika.
Program Akademii Audytora będzie nadal rozwijany. Liczymy na Wasze głosy – dzięki nim będziemy mogli stale dostosowywać program do Waszych rzeczywistych potrzeb.

Poniżej chronologiczny wykaz wszystkich szkoleń w ramach Akademii Audytora z odnośnikami do szczegółowych informacji.

Szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA

  

Przy realizacji szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA współpracujemy z naszym partnerem merytorycznym – firmą AuditSolutions www.auditsolutions.pl  
Wykładowcy AuditSolutions to doświadczeni trenerzy, audytorzy, praktycy posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz bogate doświadczenie zawodowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i sektorze publicznym. Ale przede wszystkim to osoby potrafiące przekazywać wiedzę i prowadzić interesujące zajęcia.
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych we współpracy z AuditSolutions. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie AuditSolutions