IIA | Aktualnosci | Ankieta dla audytorów wewnętrznych i usługodawców w ramach projektu „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego”

Ankieta dla audytorów wewnętrznych i usługodawców w ramach projektu „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego”

Ankieta dla audytorów wewnętrznych i usługodawców w ramach projektu „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego”

24.01.2023

Zachęcamy wszystkich Członków IIA Polska do wypełnienia ankiety dla audytorów wewnętrznych i usługodawców w ramach projektu „Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego”, która ukazała się na stronie Ministerstwa Finansów.

Ankieta przeprowadzana jest w celu pozyskania informacji dla ekspertów OECD na potrzeby projektu "Plan działania na rzecz poprawy jakości audytu wewnętrznego". Dane w niej zebrane wykorzystane zostaną w celu dokonania diagnozy stanu audytu wewnętrznego w Polsce.

Ankieta skierowana jest do audytorów wewnętrznych kierujących komórką audytu wewnętrznego (w tym jednoosobową komórką) i usługodawców.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa (nie zbieramy za jej pomocą nazwisk audytorów ani nazw jednostek).

Są dwie wersję ankiety – dla:

Jednostek sektora rządowego, dostępna pod adresem: http://ankieta.mf.gov.pl/index.php/498861?lang=pl (link otwiera nowe okno w systemie Limesurvey)

Jednostek samorządu terytorialnego (JST) – w tym również dla jednostek organizacyjnych JST, w których prowadzony jest audyt wewnętrzny – dostępna pod adresem: http://ankieta.mf.gov.pl/index.php/266988?lang=pl (link otwiera nowe okno w systemie Limesurvey)

Prosimy o wypełnienie jednej ankiety dla jednej jednostki.

Ankiety będą aktywne do dnia 7 lutego 2023 r. włącznie.

Nazwa użytkownika